Samen werken : Effectief en functioneel leren samenwerken in organisaties

De Vries-Geervliet Liet

overzicht

Dit boek gaat over de rol die de persoonlijkheid speelt in de samenwerking. Vooreerst worden de algemeen psychologische processen beschreven die een belangrijke rol spelen bij het omgaan met elkaar. Aan de hand van een persoonlijkheidstypologie (gebaseerd op Jung) geeft de auteur inzicht in diverse mogelijke reactiepatronen van mensen. Ook worden de verschillende manieren van leren beschreven en in verband gebracht met deze persoonlijkheidstypologie.
 9789024414314 /  Nelissen /  2004 /  3de editie /  196p. /  pb / 

Samen werken : Effectief en functioneel leren samenwerken in organisaties

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Details

In veel beroepen is samenwerking van cruciaal belang. Een goede samenwerking vergroot de effectiviteit en efficiëntie en werkt heel inspirerend.

Dit boek gaat over de rol die de persoonlijkheid speelt in samenwerking. Elk hoofdstuk bevat naast theoretische beschouwingen en uitleg ook praktische opdrachten. Deze zijn gericht op het vergroten van zelfinzicht en praktisch leren omgaan met de kennis en de vaardigheden die in dit boek behandeld worden.

Elk hoofdstuk eindigt met een korte samenvatting in de vorm van een aantal tips die het samenwerken kunnen verbeteren. In de algemene in leiding worden de algemeen psychologische processen beschreven die een belangrijke rol spelen bij het omgaan met elkaar. Ze geven het kader aan van waaruit het handelen van de mens begrepen kan worden.

Aan de hand van een persoonlijkheidstypologie, gebaseerd op Jung, geeft De Vries-Geervliet inzicht in diverse mogelijke reactiepatronen van mensen. Ook worden de verschillende manieren van leren beschreven en in verband gebracht met deze persoonlijkheidstypologie.

De consequenties van de leerstijl en de persoonlijkheidstypologie voor het samenwerken komen uitgebreid ter sprake. De belemmeringen die iemand bij zichzelf en bij anderen kan tegenkomen tijdens het samenwerken worden besproken, evenals mogelijke manieren om daar mee om te gaan. Omdat de manier waarop iemand communiceert heel bepalend is voor de samenwerking, komt het onderwerp communicatie uitgebreid aan bod.

Het is belangrijk de eigen kwaliteiten en die van anderen te kennen om ze effectief en constructief te kunnen gebruiken bij het samenwerken. Pas dan kan er creatief gebruik van gemaakt worden. De kwaliteit van de samenwerking is afhankelijk van de persoonlijke eigenschappen. Een team dat de verschillende kwaliteiten van de diverse leden op een verstandige manier bundelt, vergroot zijn output. Als ieder tot zijn recht komt en de mogelijkheid heeft zijn latente kwaliteiten te ontplooien komt dit ten goede aan iedereen.

Dit boek is bedoeld als ondersteuning van dit ontwikkelingsproces. Het laatste hoofdstuk sluit hierbij aan. Hierin geeft de auteur richtlijnen om succesvol en effectief samen te werken. Hierbij komt een methode aan bod om gebruik te maken van ieders creativiteit bij het oplossen van problemen en krijgt het omgaan met conflicten de nodige aandacht.

Inhoudsopgave

Woord vooraf

1. Inleiding

2. Psychologische processen

3. De persoon

4. Belemmeringen in samenwerking

5. Communicatie: theorie

6. Communicatie: praktijk

7. Het ontwikkelen van je kwaliteiten

8. Effectief samenwerken

Bijlagen

1. Effectieve vragen stellen

2. Het benoemen van gevoelens

3. Confronteren

4. Kwaliteiten

5. Omgaan met conflicten

6. Antwoorden

Literatuur