Situationeel leiding geven : een op de praktijk gericht model om flexibel te kunnen inspelen op wisselende omstandigheden

Paul Hersey

overzicht

Leiding geven is het bekwaam toepassen van beproefde concepten, in combinatie met de kunst goed te timen, om mensen zover te krijgen dat ze hun taak doeltreffend uitvoeren. Dit boek wil de lezer in de gelegenheid stellen die bekwaamheden te ontwikkelen.
 9789047007739 /  Business Contact /  2014 /  26ste editie /  144p. /  pb / 

Situationeel leiding geven : een op de praktijk gericht model om flexibel te kunnen inspelen op wisselende omstandigheden

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Details

Woody Allen heeft eens gezegd dat 'succes hebben in het leven voor 20 procent te danken is aan goede timing en voor 80 procent aan je gezicht laten zien'.

Mensen met een leidinggevende functie zullen er over het algemeen wel voor zorgen dat ze gezien worden, maar om als leider succes te hebben, is méér nodig dan pure aanwezigheid. Leidinggeven is het bekwaam toepassen van beproefde concepten, in combinatie met de kunst van goed timen, om mensen zover te krijgen dat ze hun taak doeltreffend uitvoeren.

Dit boek wil de lezer in de gelegenheid stellen die bekwaamheden te ontwikkelen. 'Situationeel leidinggeven' heeft de vorm van een verslag van een manager die genoodzaakt is resultaten te boeken, ondergeschikten te scholen en een bijdrage te leveren aan het succes van de onderneming.

Spelenderwijs wordt de lezer vertrouwd gemaakt met een model voor het uitstippelen van strategieën om met succes het hoofd te kunnen bieden aan allerlei problemen waarmee leidinggevenden worden geconfronteerd.

Het model voor situationeel leidinggeven is niet alleen voor managers een uitstekend hulpmiddel: iedereen die zich beroepshalve of privé bezighoudt met het beïnvloeden en veranderen van mensen kan ermee werken. Ook werknemers, de mensen die leiding ontvangen, kunnen er hun voordeel mee doen.

Inhoudsopgave

Voorwoord Proloog Inleiding

1. Leiding geven aan mensen

2. Stijlen van leiding geven

3. Situaties inschatten

4. Het kiezen van de juiste stijl

5. De touwtjes in handen nemen

6. Winnaars kweken

7. Teruglopende prestaties opvangen

Slot - Epiloog

Dankwoord

Over de auteur

Situationeel leiding geven in de Benelux

Wilt u meer doen met Paul Hersey's model

Het SWITCH-model