Socratisch coachen

Hilde Veraart-Maas

overzicht

Socratische vragen leiden ertoe dat de coachee zelf nadenkt, zelf afwegingen maakt, zelf keuzes maakt en zelf stappen onderneemt. Socratisch coachen voorkomt dat de coach onbewust vervalt in het geven van suggesties en het aandragen van oplossingen.
 9789024418503 /  2009 /  3de editie /  260p. /  pb / 

Socratisch coachen

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Wie anders dan Socrates leerde ons de goede vragen te stellen? het boek Socratisch coachen is een aanvullende methodiek op de gangbare coachingsvaardigheden waarmee de coach iemand helpt om vanuit andere perspectieven naar zijn probleem te kijken. Bovendien leert men toekomstige problemen zelfstandig aan te pakken.

Socratisch coachen bestaat uit drie delen. In het eerste deel bespreekt Hilde Veraart-Maas de twee theoretische fundamenten en haalt ze de socratische vragen uit de intuïtieve sfeer. Aan de hand van de Rationeel Emotieve Training beschrijft ze hoe de coach kan helpen om vanuit nieuwe perspectieven naar een probleem te leren kijken. Vervolgens leert men zelf het probleem adequaat aan te pakken. Het tweede deel gaat in op de praktijk van het socratisch coachen. Veel praktijkvoorbeelden illustreren de methodiek. Het derde deel toont drie cases met actuele thema’s: teamcoaching, burn-out en loopbaanheroriëntatie.

De auteur behandelt het verloop van een traject vanaf het eerste contact tot de afronding. Het boek is geschreven voor iedereen die anderen met een probleem in het werk wil helpen. Dat kunnen zowel externe als interne coaches zijn: HRM-managers, loopbaanadviseurs, vertrouwenspersonen, managers én collega’s. Eveneens is het interessant voor supervisoren en intervisiegroepen.

Ten slotte is het boek ook bedoeld voor mensen die zelf een probleem willen oplossen en bereid zijn kritisch naar zichzelf te kijken.

Inhoudsopgave

Inleiding

1 Nog een boek over coaching?

2 De kunst van het vragen stellen

3 Het ontstaan van dit boek

4 Het doel van dit boek

5 Voor wie bestemd?

6 Opbouw Woord van dank

Deel I Theoretische achtergronden

1 Socrates toen en nu Resumé 1.1 Socrates nu: de hedendaagse begrippen 1.2 Socrates toen: 'de horzel van Athene' 1.3 De vergelijking tussen Socrates toen en de huidige methoden 1.4 Kenmerken van socratische vragen 1.5 Wanneer zijn socratische vragen zinvol? 1.6 Socratische Training

2 De Rationeel Emotieve Training Resumé 2.1 Ontwikkeling van de Rationeel Emotieve Training 2.2 Uitgangspunten van RET 2.3 Het opsporen van gevoelens 2.4 De kracht van rationele en irrationele gedachten 2.5 Het opsporen van A-B-C-schema's 2.6 Uitdagen 2.7 Effectieve nieuwe gedachten 2.8 Tot slot: nieuw gedrag

Deel II De praktijk van socratisch coachen

3 Sofistische valkuilen bij het coachen Resumé 3.1 Sofisme versus socratische benadering 3.2 Rollen van de coach 3.3 Do's en don'ts: communicatieblokkerend gedrag

4 Socratisch coachen Resumé 4.1 Wanneer socratisch coachen? 4.2 Overzicht van de fasen in het gesprek 4.3 Achtergronden 4.4 Concrete voorbeeldvragen 4.5 Aanvullende opmerkingen 4.6 Uitwerking van de fasen in het gesprek 4.7 Structuur van het gesprek 4.8 Wanneer is een cliënt klaar?

5 Wil je cliënt wel geholpen worden? Resumé 5.1 Klanttypische relaties 5.2 Kan de klager of bezoeker klant worden 5.3 De wondervraag 5.4 De vijandige bezoeker 5.5 De bezoeker wordt klant: praktijkvoorbeeld Deel III Casuïstiek

6 De kracht van socratische vragen bij teamontwikkeling Resumé 6.1 Achtergronden 6.2 Oriënterend gesprek 6.3 Eerste overleg MT: beeldvorming 6.4 Tweede overleg: hulpvraag 6.5 Derde overleg: hulpvraag 6.6 Verschil van inzicht over de bijdragen van de medewerkers Bijlage hoofdstuk 6: Vragenlijst over de cultuur binnen de organisatie

7 De praktijk - burn-out Resumé 7.1 Theoretisch kader: burn-out als een specifieke vorm van stress 7.2 De situatieschets 7.3 Gespreksmomenten in de beeldvorming 7.4 Gespreksmomenten in het uidagen 7.5 Gespreksmomenten in verankering

8 De praktijk - gedwongen heroriëntatie op de loopbaan Resumé 8.1 Theoretisch kader: loopbaanfasen en loopbaankeuzen 8.2 Een situatieschets 8.3 Gespreksmomenten in de beeldvorming 8.4 Gespreksmomenten in het uitdagen 8.5 Gespreksmomenten in verankering

Bijlage: Voorbeeldvragen per fase

Geraadpleegde literatuur Register Over de auteur