Spiekbriefjes voor topmanagers : Alle modellen in EEN boek

Tjip de Jong

overzicht

U bent een topmanager, dus eigenlijk hebt u dit boek niet nodig. Toch wil je soms even kunnen spieken. Vlak voor een lastig functioneringsgesprek bijvoorbeeld. Of bij aanvang van een heisessie over de koers van je organisatie. En wat te doen als uw collega onverwacht vragen stelt over uw visie op leren en veranderen? Het goede nieuws is dat dit boek u vanaf nu snel uit de brand helpt.

'Spiekbriefjes voor topmanagers' geeft in vogelvlucht overzicht en inzicht op de belangrijkste managementmodellen. Geen ingewikkelde omschrijvingen en complexe redeneringen waardoor u door de bomen het bos niet meer ziet. Ieder spiekbriefje is kort, helder en overzichtelijk. U bent immers een topmanager en hebt aan een paar woorden al genoeg. Vanaf nu kunt u eindelijk tussen de bedrijven door spieken.

Dit boek biedt:
- De 90 belangrijkste managementmodellen op een rij.
- Handvatten om snel aan het werk te gaan met vraagstukken als: strategie bepalen, leidinggeven, omgaan met verandering, investeren, leren, communiceren, innoveren en coachen.
- Inzicht in de herkomst, werking en toepasbaarheid van deze 90 managementmodellen: u kunt direct aan de slag.
- Antwoord op alle mogelijk lastige vragen die u even niet zag aankomen.
Inhoudsopgave
Inleiding

1 STRATEGIE
1.1 Ashridge Missiemodel
1.2 De product markt matrix
1.3 Gouden cirkel
1.4 Missie, visie en strategie
1.5 Strategisch, tactisch en operationeel niveau
1.6 Krachtenmodel van Porter
1.7 SWOT analyse
1.8 Blauwe oceaan strategie
1.9 De Balanced Score Card
1.10 Business Canvas Model

2 MANAGEN
2.1 Plan Do Check Act (PDCA)
2.2 De driehoek van verantwoordelijke relaties
2.3 Trechtermodel
2.4 Spiral dynamics waardemodel
2.5 Piramide van Lencioni
2.6 Polariteiten (beter bekend als: Insights Discovery®)
2.7 Formele en informele organisatie
2.8 Toenemende teameffectiviteit
2.9 De klok van Looten
2.10 Managementstijlen van Kolb

3 LEIDERSCHAP
3.1 Leiderschapsstijlen van Quinn
3.2 Leiderschapsdimensies
3.3 Het 4R model
3.4 Stijl 1, 2, 3 of 4
3.5 Situationeel leiderschap
3.6 Triple C, triple V en triple R
3.7 Kernkwadrant
3.8 De vier leiderschapsactiviteiten
3.9 Zeven eigenschappen van effectief leiderschap
3.10 Wat het beste werkt: je eigen model of theorie maken

4 VERANDEREN
4.1 Beperkende en verruimende oplossingen
4.2 Kleuren van verandering
4.3 Veranderformule van Gleicher
4.4 Veranderen: de kunst van verbinden
4.5 Optimaal drukniveau
4.6 Omvang versus diepgang
4.7 Verandervizier
4.8 Circulaire patronen
4.9 Bovenstroom en onderstroom
4.10 Veranderredenering

5 INVESTEREN
5.1 Break even punt
5.2 Levensfase van een product of dienst
5.3 Integrale kostprijsberekening
5.4 Terugverdientijd
5.5 Return On Investment (ROI)
5.6 Cashflow
5.7 BCG matrix
5.8 DESTEP
5.9 General Electric - McKinsey matrix
5.10 Risicomanagement

6 COMMUNICEREN
6.1 Communicatiepiramide
6.2 Zender en ontvanger
6.3 Transparant managen
6.4 Invloedmodel®
6.5 NLP communicatiemodel
6.6 De drietrap van feedback geven
6.7 Omgaan met stress
6.8 Filters
6.9 Transactionele analyse
6.10 Vragen stellen

7 COACHEN
7.1 Cirkel van invloed
7.2 FLOW
7.3 GROW!
7.4 Vier temperamenten
7.5 Vijf fases in het leren van een vak
7.6 Logische niveaus van Dilts
7.7 ABC
7.8 4G model
7.9 Angsten, maskers en hun geschenken
7.10 Frustratiezigzag

8 INNOVEREN
8.1 Type innovaties
8.2 Divergeren convergeren
8.3 Open innovatie proces
8.4 Stage gate proces
8.5 Innovatie adoptie kromme
8.6 Versterken van innovatiekracht
8.7 Lean Six sigma innovatie
8.8 To Do innovatiemodel
8.9 Kennisproductiviteit: innovatie als leerproces
8.10 Innovatiegroeimodel

9 LEREN
9.1 Leercyclus van Kolb
9.2 Single, double en triple loop learning
9.3 70-20-10
9.4 Mate van bekwaamheid
9.5 Zone van naaste ontwikkeling
9.6 De lerende organisatie
9.7 Achtvelden model
9.8 Waarderende benadering
(Appreciative Inquiry)
9.9 Leerstijlen van Kolb
9.10 Ladder van gevolgtrekkingen

Index gebruikte modellen
Gebruikte literatuur
Nawoord
 9789491552045 /  Kessels & Smit /  2015 /  1ste editie /  216p. /  pb / 

Spiekbriefjes voor topmanagers : Alle modellen in EEN boek

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

U bent een topmanager, dus eigenlijk hebt u dit boek niet nodig. Toch wil je soms even kunnen spieken. Vlak voor een lastig functioneringsgesprek bijvoorbeeld. Of bij aanvang van een heisessie over de koers van je organisatie. En wat te doen als uw collega onverwacht vragen stelt over uw visie op leren en veranderen? Het goede nieuws is dat dit boek u vanaf nu snel uit de brand helpt. 'Spiekbriefjes voor topmanagers' geeft in vogelvlucht overzicht en inzicht op de belangrijkste managementmodellen. Geen ingewikkelde omschrijvingen en complexe redeneringen waardoor u door de bomen het bos niet meer ziet. Ieder spiekbriefje is kort, helder en overzichtelijk. U bent immers een topmanager en hebt aan een paar woorden al genoeg. Vanaf nu kunt u eindelijk tussen de bedrijven door spieken. Dit boek biedt: - De 90 belangrijkste managementmodellen op een rij. - Handvatten om snel aan het werk te gaan met vraagstukken als: strategie bepalen, leidinggeven, omgaan met verandering, investeren, leren, communiceren, innoveren en coachen. - Inzicht in de herkomst, werking en toepasbaarheid van deze 90 managementmodellen: u kunt direct aan de slag. - Antwoord op alle mogelijk lastige vragen die u even niet zag aankomen. Inhoudsopgave Inleiding 1 STRATEGIE 1.1 Ashridge Missiemodel 1.2 De product markt matrix 1.3 Gouden cirkel 1.4 Missie, visie en strategie 1.5 Strategisch, tactisch en operationeel niveau 1.6 Krachtenmodel van Porter 1.7 SWOT analyse 1.8 Blauwe oceaan strategie 1.9 De Balanced Score Card 1.10 Business Canvas Model 2 MANAGEN 2.1 Plan Do Check Act (PDCA) 2.2 De driehoek van verantwoordelijke relaties 2.3 Trechtermodel 2.4 Spiral dynamics waardemodel 2.5 Piramide van Lencioni 2.6 Polariteiten (beter bekend als: Insights Discovery®) 2.7 Formele en informele organisatie 2.8 Toenemende teameffectiviteit 2.9 De klok van Looten 2.10 Managementstijlen van Kolb 3 LEIDERSCHAP 3.1 Leiderschapsstijlen van Quinn 3.2 Leiderschapsdimensies 3.3 Het 4R model 3.4 Stijl 1, 2, 3 of 4 3.5 Situationeel leiderschap 3.6 Triple C, triple V en triple R 3.7 Kernkwadrant 3.8 De vier leiderschapsactiviteiten 3.9 Zeven eigenschappen van effectief leiderschap 3.10 Wat het beste werkt: je eigen model of theorie maken 4 VERANDEREN 4.1 Beperkende en verruimende oplossingen 4.2 Kleuren van verandering 4.3 Veranderformule van Gleicher 4.4 Veranderen: de kunst van verbinden 4.5 Optimaal drukniveau 4.6 Omvang versus diepgang 4.7 Verandervizier 4.8 Circulaire patronen 4.9 Bovenstroom en onderstroom 4.10 Veranderredenering 5 INVESTEREN 5.1 Break even punt 5.2 Levensfase van een product of dienst 5.3 Integrale kostprijsberekening 5.4 Terugverdientijd 5.5 Return On Investment (ROI) 5.6 Cashflow 5.7 BCG matrix 5.8 DESTEP 5.9 General Electric - McKinsey matrix 5.10 Risicomanagement 6 COMMUNICEREN 6.1 Communicatiepiramide 6.2 Zender en ontvanger 6.3 Transparant managen 6.4 Invloedmodel® 6.5 NLP communicatiemodel 6.6 De drietrap van feedback geven 6.7 Omgaan met stress 6.8 Filters 6.9 Transactionele analyse 6.10 Vragen stellen 7 COACHEN 7.1 Cirkel van invloed 7.2 FLOW 7.3 GROW! 7.4 Vier temperamenten 7.5 Vijf fases in het leren van een vak 7.6 Logische niveaus van Dilts 7.7 ABC 7.8 4G model 7.9 Angsten, maskers en hun geschenken 7.10 Frustratiezigzag 8 INNOVEREN 8.1 Type innovaties 8.2 Divergeren convergeren 8.3 Open innovatie proces 8.4 Stage gate proces 8.5 Innovatie adoptie kromme 8.6 Versterken van innovatiekracht 8.7 Lean Six sigma innovatie 8.8 To Do innovatiemodel 8.9 Kennisproductiviteit: innovatie als leerproces 8.10 Innovatiegroeimodel 9 LEREN 9.1 Leercyclus van Kolb 9.2 Single, double en triple loop learning 9.3 70-20-10 9.4 Mate van bekwaamheid 9.5 Zone van naaste ontwikkeling 9.6 De lerende organisatie 9.7 Achtvelden model 9.8 Waarderende benadering (Appreciative Inquiry) 9.9 Leerstijlen van Kolb 9.10 Ladder van gevolgtrekkingen Index gebruikte modellen Gebruikte literatuur Nawoord