Strategisch managen in turbulente tijden : Leren je organisatie toekomstbestendig te maken

Norbert Greveling - Roland Bushof

overzicht

Dit boek beschrijft een nieuw paradigma over strategisch managen. Het is bedoeld voor leiders om in turbulente tijden een toekomstbestendige koers te kunnen blijven varen door de juiste strategische keuzes te maken en door te voeren. Oude en bekende strategiemodellen en -theorieƫn en aanpakken voor strategieontwikkeling en -implementatie zijn immers nauwelijks nog bruikbaar bij het maken van strategische keuzes in dit tijdperk van alsmaar toenemende turbulentie.
 9789462762824 /  Management Impact /  2018 /  1ste editie /  292p. /  hc / 

Strategisch managen in turbulente tijden : Leren je organisatie toekomstbestendig te maken

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Dit boek beschrijft een nieuw paradigma over strategisch managen. Het is bedoeld voor leiders om in turbulente tijden een toekomstbestendige koers te kunnen blijven varen door de juiste strategische keuzes te maken en door te voeren. Oude en bekende strategiemodellen en -theorieën en aanpakken voor strategieontwikkeling en -implementatie zijn immers nauwelijks nog bruikbaar bij het maken van strategische keuzes in dit tijdperk van alsmaar toenemende turbulentie.

Vanuit hun jarenlange ervaring als leider, consultant en docent strategisch management reiken Norbert Greveling en Roland Bushoff onder andere een holistische manier van kijken naar organisaties aan, evenals een nieuwe manier van denken over toekomstbestendigheid, een duidelijke taakopvatting voor leiders en een dynamische manier van werken terwijl je een toekomstbestendige koers vaart.

Het is een inspirerend boek waarmee de auteurs praktische handvatten bieden aan leiders die de toekomstbestendigheid van hun organisatie willen versterken. Vernieuwende bedrijfs- en organisatiekundige inzichten en opvattingen over strategisch management worden rijkelijk voorzien van aansprekende voorbeelden en praktische tools en instrumenten.

Bovendien plaatsen de auteurs bekende strategiemodellen en -theorieën in een heldere context. Je kunt er direct mee aan de slag. De auteurs bieden met dit boek een nieuwe taal aan met verfrissende en uitdagende terminologie. Het boek biedt houvast aan zittende en aankomende leiders, hun adviseurs, professionals en studenten die zich verder willen bekwamen in strategische managementvraagstukken.

Het boek verschaft bovendien bruikbare inzichten voor bestuurders, toezichthouders en commissarissen om toezicht te kunnen houden op de toekomstbestendigheid van hun organisaties.

Inhoudsopgave

Proloog 9

Voorwoord 11

1 Inleiding 13

1.1 Historisch perspectief 15

1.2 De perfecte strategie 17

1.3 Een nieuw tijdperk 18

1.4 Ongekende turbulentie 22

1.5 Disruptieve effecten 24

1.6 Toekomstbestendigheid onder druk 25

1.7 Nieuw paradigma 26

1.8 Leeswijzer 27

Deel I Strategisch managen 29

Leeswijzer deel I 31

2 Strategische vensters 33

2.1 Groepen belanghebbenden 36

2.2 Dimensies 40

2.3 Domeinen in organisaties 44

2.4 Strategische aandachtsgebieden 45

2.5 Intermezzo 56

2.6 Holistisch kijken 57

2.7 Ten slotte 59

3 Toekomstbestendigheid van organisaties 61

3.1 Gezondheid 64

3.2 Aantrekkelijkheid 71

3.3 Toekomstbestendigheid 77

4 Strategisch managen 81

4.1 Keuzes en resultaten 83

4.2 Dynamisch proces 85

4.3 Het oogmerk van strategisch managen 87

4.4 Kerntaken van leiders 88

4.5 Bouwstenen 97

4.6 Cognitieve vaardigheden van leiders 98

4.7 Strategisch leiden? 99

4.8 Systematische benadering 100

4.9 Strategisch innoveren 101

4.10 De toekomst van strategisch managen 102

Afsluiting deel I 104

Deel II Strategische keuzes 107

Leeswijzer deel II 109

5 Motieven 111

5.1 Richting creëren 114

5.2 Strategische vraagstukken bij richting creëren 114

5.3 Bouwstenen bij ambities 115

5.4 Bouwstenen bij drijfveren 11

7 5.5 Invloed van turbulentie 119

5.6 Motieven Canvas 120

5.7 Kernvragen en strategiemodellen bij motieven 120

5.8 Ten slotte 122

6 Fundering 123

6.1 Waarde creëren 125

6.2 Businessmodel 129

6.3 Organisatiemodel 138

6.4 De fundering vernieuwen 147

6.5 Kernvragen en strategiemodellen bij fundering 148

6.6 Ten slotte 149

7 Speelveld 151

7.1 Ruimte creëren 153

7.2 Bedrijfsspel 156

7.3 Organisatieconstruct 168

7.4 Het speelveld vernieuwen 178

7.5 Kernvragen en strategiemodellen bij het speelveld 183

7.6 Ten slotte 185

8 Activiteiten 187

8.1 Output creëren 189

8.2 Operationeel model 192

8.3 Samenwerkingsmodel 199

8.4 Activiteiten vernieuwen 207

8.5 Kernvragen en strategiemodellen bij activiteiten 208

8.6 Ten slotte 209

9 Resultaten 211

9.1 Interpreteren en leren 214

9.2 Strategische aandachtsgebieden bij interpreteren en leren 215

9.3 Welke resultaten? 219

9.4 Indicatoren voor toekomstbestendigheid 220

9.5 Ten slotte 225

10 Samenhangende keuzes over het geheel 227

10.1 Het grotere geheel 229

10.2 Keuzes in samenhang 232

10.3 Ruggengraat 233

10.4 Strategische wendbaarheid 234

10.5 Kernvragen bij het geheel 236

10.6 Ten slotte 237

Afsluiting deel II 238

Deel III Strategisch managen in de praktijk 239

Leeswijzer deel III 241

11 Proces strategisch managen 243

11.1 Strategische initiatieven 246

11.2 Stadia in het proces 249

11.3 Strategische review 251

11.4 Strategische verkenning 252

11.5 Strategische verandering 253

11.6 Operationele uitvoering 255

11.7 Het proces strategisch managen 256

11.8 De rol van toezichthouders 257

11.9 Strategisch managen voor investeerders 258

11.10 Ten slotte 259

12 Regievoering 261

12.1 Belang van strategisch managen 263

12.2 De inrichting van het proces strategisch managen 264

12.3 Activiteiten van de regiegroep 266

12.4 Teams vormen 267

12.5 Besturingscriteria 268

12.6 Benodigde competenties 269

12.7 Ten slotte 270

Afsluiting deel III 271

Appendices 273 A Schematische weergave van ziens-, denk- en werkwijze 275

B Verklarende woordenlijst bij strategisch managen 279

Register 285

Over de auteurs 291