Supervisiekunde - meerperspectivistisch : met medewerking van 38 deskunsigen op het terrein van de supervisiekunde

Boer Marjo - Hoonhout Marcel - Oosting Jan

overzicht

Supervisie is een vak in ontwikkeling. Het boek werkt de competentieaspecten van een supervisor uit, beschrijft contexten waarin supervisie een rol speelt, verheldert wat mensen doen die met leren bezig zijn (leeractiviteiten) en wat een begeleider van leerprocessen kan bieden (krachtige leeromgevingen). Supervisie wordt gepositioneerd ten opzichte van andere begeleidingsvormen in termen van keuzes op een reeks van spanningsvelden.
 9789462760349 /  Vakmedianet /  2015 /  1ste editie /  713p. /  pb / 

Supervisiekunde - meerperspectivistisch : met medewerking van 38 deskunsigen op het terrein van de supervisiekunde

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Supervisie is een vak in ontwikkeling. Het boek werkt de competentieaspecten van een supervisor uit, beschrijft contexten waarin supervisie een rol speelt, verheldert wat mensen doen die met leren bezig zijn (leeractiviteiten) en wat een begeleider van leerprocessen kan bieden (krachtige leeromgevingen).

Supervisie wordt gepositioneerd ten opzichte van andere begeleidingsvormen in termen van keuzes op een reeks van spanningsvelden. Supervisoren verschillen onderling in hun keuzes die zij binnen het vak maken. Die gevarieerdheid van het vak wordt expliciet gemaakt.

De inzetbaarheid van supervisie (met mogelijkheden en begrenzingen) kan steeds duidelijker omschreven worden.

De state-of-the-art binnen het vak wordt door een brede vertegenwoordiging van de gemeenschap van supervisoren getoond.

Via hun artikelen verwoorden de auteurs verkregen inzichten in het stimuleren van ervaringsleren en - in de praktijk beproefde - vormgeving daarvan.

Het boek biedt een meerperspectivische blik op het vak en geeft zo vorm aan een van de kernwaarden van supervisie, te weten waardering van diversiteit.

Inhoudsopgave

Voorwoord - Suzanne Verdonschot

Inleiding - Marjo Boer, Marcel Hoonhout, Jan Oosting

1. Wat is supervisie? Wat doet een supervisor? - Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout en Rinus Merkies

Deel I: Aspecten van de competentie van een supervisor

Inleiding

2. Omgaan met interactie en relationele aspecten in individuele en groepssupervisie - Marjo Boer en Hennita Kes

3. Diversiteit in supervisie - Margie Kessler, Marten Bos en Twie Tjoa

4. Faseren in supervisie - Marcel Hoonhout

5. Methodisch houvast voor het begeleiden van leren van ervaringen - Marcel Hoonhout en Rinus Merkies

6. Supervisieleren: leren van binnenuit - Marcel Hoonhout en Marjo Boer

7. De schaduw van reflectie - Tom Luken

8. Faciliteren van ervaringsleren via diverse werkvormen Inleiding

8.1 Creatieve werkvormen per leerfase in een supervisieproces - Gerian Dijkhuizen

8.2 Taal in supervisie - Marjo Boer en Marcel Hoonhout

8.3 Werkvormen met beelden - Ellen Budde

8.4 Focussen in supervisie - Christine van Duin

8.5 Non-verbale werkvormen in supervisie - Rina Sikkema

8.6 Gestaltwerkvormen in supervisie - Marten Bos

8.7 Opstellingswerkvormen in supervisie - Marjo Boer

8.8 Mindfulness in supervisie - Marjo Boer en Iene Hoendervangers

8.9 Socratische werkvorm in supervisie - Marjo Boer

8.10 TGI als werkvorm in supervisie - Marjo Boer en Marcel Hoonhout

9. Online begeleiden en supervisie - Christa van Luijk

10. Supervisie in contrast met andere begeleidingsvormen - Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout en Rinus Merkies

11. Sensitiviteit van een supervisor voor verschillende contexten - Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout en Rinus Merkies

12. Lichamelijk gewaarzijn, omgaan met intuïtie, gevoel en emotie - Christine van Duin

Deel II: De supervisor in contexten Inleiding

13. Professionaliteit en persoonsontwikkeling. Vier perspectieven op supervisie en beroepsvorming - Michiel de Ronde

14. Ethiek en supervisie - Hans Borst en Jan Oosting

15. Contexten waar supervisie een belangrijke rol speelt in opleiding en beroep

15.1 De rol van supervisie in social work - Marjo Boer

15.2 Supervisie in het ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid - Marjo Boer, Gerda Duijvestijn en Janneke Zoutendijk

15.3 Verpleegkunde en supervisie - Peter Bakens

15.4 Supervisie als instrument van personeelsontwikkeling in het onderwijs - Anke Fabels

15.5 Supervisie aan huisartsen - Angelika Raths

15.6 Supervisie en psychiaters - Mans Boelens

15.7 Supervisie aan coaches - Fer van den Boomen

15.8 Supervisie aan geestelijk verzorgers - Marjo van Bergen

16. Benaderingen waardoor supervisoren zich laten inspireren

16.1 Narratieve benadering in supervisie - Marianne Banning-Mul

16.2 Gestaltbenadering in supervisie - Marten Bos

16.3 Contextuele benadering in supervisie - Albert van Dieren

16.4 Themagecentreerde Interactie (TGI) in supervisie - Phien Kuiper

16.5 Solution Focus in supervisie - Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout en Rinus Merkies

16.6 Socratische benadering in supervisie - Jan Oosting

16.7 Humanistische benadering in supervisie - Ina Brouwer

16.8 Supervisie en de taoïstische benadering vanuit Zhuang Zi - Marjo Boer

16.9 De dynamische benadering in supervisie - Feike van Gorkum

Deel III: Profileren, positioneren en professionaliseren als supervisor Inleiding

17. Positioneren en profileren als zelfstandig supervisor - Jennemieke Otger

18. Opleiden van supervisoren - Gerry Aerts 1

9. Vakvariatie I - Marcel Hoonhout

20. Vakvariatie II - Marcel Hoonhout

Deel IV: De supervisor en onderzoek

Inleiding

21. Onderzoeksmethodologie voor supervisoren - Chris Aalberts en Jan Oosting

22. Inventarisatie van promotieonderzoek - Mieke Voogd en Marian Oosterhuis

23. Waarde van onderzoek voor supervisoren - Piet Groen en Rinus Merkies

Deel V: Supervisor over de grens (van ruimte en tijd)

Inleiding

24. Supervisie in Europees perspectief - Gerian Dijkhuizen en Sijtze de Roos

25. Toekomst van supervisie - Marjo Boer, Marcel Hoonhout, Pieter van Keulen en Jan Oosting Epiloog - Marjo Boer, Marcel Hoonhout, Jan Oosting

Over de auteurs

Index