Industriële productie : Het voortbrengen van mechanische producten

Kals - Buiting-Csikos - van Luttervelt - Moulijn - Ponsen - Streppel

overzicht

Als gevolg van handel en concurrentie op wereldschaal is het belang van de productietechniek sterk toegenomen. Dat geldt niet alleen voor de bewerkingsprocessen (de eigenlijke vervaardigingskunde), maar ook voor de technische bedrijfsvoering met onderwerpen als productievoorbereiding, productiebesturing en kostprijsbeheersing, en de organisatie van het productiebedrijf als geheel. Dit studieboek geeft hiervan een overzicht, met als uitgangspunt de industriële toepassing.
 9789039526736 /  Boom /  2012 /  5de editie /  520p. /  hc / 

Industriële productie : Het voortbrengen van mechanische producten

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Als gevolg van handel en concurrentie op wereldschaal is het belang van de productietechniek sterk toegenomen. Dat geldt niet alleen voor de bewerkingsprocessen (de eigenlijke vervaardigingskunde), maar ook voor de technische bedrijfsvoering met onderwerpen als productievoorbereiding, productiebesturing en kostprijsbeheersing, en de organisatie van het productiebedrijf als geheel. Dit studieboek geeft hiervan een overzicht, met als uitgangspunt de industriële toepassing.

Het boek is gericht op het voortbrengen van discrete producten. Zo komen de meeste bewerkingsprocessen aan de orde, zoals het oervormen (bv. gieten, sinteren en materiaal aangroeitechnieken) en omvormen, en de verspanende en nietverspanende bewerkingen, waaronder ook nietconventionele technieken (zoals elektrochemische, laser- en waterstraalbewerkingen).

Ook onderwerpen als scheiden, verbinden, warmtebehandelingen en oppervlakte behandelingen, assemblage, kwaliteitszorg en milieueffecten zijn opgenomen. Het boek bevat een inleidend hoofdstuk over materialen en bij de bewerkingen wordt het materiaalgedrag besproken.

Er wordt ruim aandacht besteed aan de grote invloed die het productontwerp heeft op de uiteindelijke kostprijs en aan de keuzeproblematiek in productieomgevingen. Deze onderwerpen komen in het bijzonder aan de orde in een afsluitend hoofdstuk over product- en productieontwikkeling.

Extra materiaal Op het tabblad ‘Extra materiaal’ zijn twee woordenlijsten beschikbaar (N-E en E-N) met de vertaling van de vaktermen uit het boek.

Doelgroep Industriële productie is ontwikkeld als studieboek voor de studierichtingen werktuigbouwkunde, vliegtuigbouwkunde, industrieel ontwerpen, bedrijfskunde en verwante studierichtingen in het wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepsonderwijs.