Logistieke besturingsconcepten - Een inventarisatie

Branko Schuurman - Pim Warffemius

overzicht

Logistiek neemt in onze maatschappij zo'n belangrijke plaats in, dat een overzicht van de beschikbare logistieke besturingsconcepten niet achterwege kan blijven. In dit boek worden deze concepten geĆÆnventariseerd en met elkaar vergeleken.
 9789051665222 /  Eburon /  1996 /  1ste editie /  102p. /  pb / 

Logistieke besturingsconcepten - Een inventarisatie

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Logistiek neemt in onze maatschappij zo'n belangrijke plaats in, dat een overzicht van de beschikbare logistieke besturingsconcepten niet achterwege kan blijven. In dit boek worden deze concepten geïnventariseerd en met elkaar vergeleken.

Het boek is enerzijds bedoeld voor degenen die voor het eerst met logistieke besturing in aanraking komen kennis te laten maken met de verschillende aspecten ervan.

Aan de andere kant geeft het een overzicht voor degenen die reeds een ruime kennis hebben opgebouwd op het gebied van logistieke besturingsconcepten en op zoek zijn naar vernieuwende inzichten. Het eerste deel geeft een overzichtelijke inventarisatie van de tot nu toe ontwikkelde logistieke besturingsconcepten.

Volgens een vast stramien worden 28 concepten helder beschreven. Het tweede gedeelte heeft een aantal manieren waarop de verschillende concepten ten opzichte van elkaar kunnen worden gepositioneerd.

Degenen die zich in het vakgebied hebben bekwaamd zullen hierin stof tot nadenken vinden.

Inhoudsopgave

Voorwoord

Voorwoord van de auteurs

Lijst van gebruikte afkortingen

1. Inleiding

2. Logistieke besturingsconcepten

3. Projectie

4. Reflectie

Literatuurlijst

Bijlagen

1. Combinaties/integraties van concepten

2. Vergelijkingen van concepten

Trefwoordenregister