Werken met supply chain management

A R van Goor - Walther Ploos van Amstel

overzicht

Supply Chain Management (SCM) is een onderwerp dat zich in een groeiende belangstelling mag verheugen. In dit boek motiveren de auteurs dat SCM vooral vanuit afnemersperspectief moet worden bekeken. Zij beschouwen SCM in de eerste plaats als bedrijfskunde op ketenniveau.
 9789020733297 /  Noordhoff /  2006 /  1ste editie /  307p. /  pb / 

Werken met supply chain management

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Supply Chain Management (SCM) is een onderwerp dat zich in een groeiende belangstelling mag verheugen. In dit boek motiveren de auteurs dat SCM vooral vanuit afnemersperspectief moet worden bekeken. Zij beschouwen SCM in de eerste plaats als bedrijfskunde op ketenniveau.

Het boek is opgebouwd uit 3 delen.

Bij de missie gaan we in op belangrijke trends zoals supply chain complexity, lean & agile supply chains, maar ook op supply chain risk management. We formuleren een integraal model en motiveren waarom we in dit boek nogal focussen op de logistieke facetten van supply chain management.

Voor SCM achten wij de interfaces tussen functionele gebieden belangrijker dan ieder van die functies op zich. We gaan dieper in op retail SCM, E-business in de supply chain, SCM Upstream en de ICT-facetten van een supply chain.

In het derde en laatste gedeelte bespreken we de implementatie van SCM. Daarbij is het van belang om te weten welke partij zich op basis van welke motieven ketenregisseur mag noemen.

SCOR en Balanced Score Card worden veel gebruikt bij ketenbesturing en ontbreken dan ook niet in dit boek.

Met een stappenplan wordt daadwerkelijk inhoud gegeven aan de titel Werken met SCM en dat vormt de afronding van dit boek.

Ieder hoofdstuk is voorzien van vele praktijkvoorbeelden en eindigt met een actuele business-case. Het boek is een verdieping op de leerstof van de uitgaven Werken met logistiek en Werken met distributielogistiek. Het behandelt een problematiek die zeer richtinggevend is voor de continu it van vele ondernemingen.

Werken met Supply Chain Management richt zich op studenten van de opleiding Logistiek en Economie, Logistiek en Technische Vervoerskunde en studenten van andere opleidingen met logistiek als specialisatie. Daarnaast richt het boek zich op de praktijkbeoefenaar.

Inhoudsopgave

Studiewijzer

Deel 1 - Missie

1. Trends in DSCM

2. Integraal DSCM-model

3. Supply chain logistics

Deel 2 - Interfaces

4. Retail supply chain management

5. E-business in de supply chain

6. Supply chain management stroomopwaarts

7. ICT in de supply chain

Deel 3 - Implementatie

8. Ketenregie

9. Ketenbesturing

10. Realisatie SCM

Antwoorden tussenvragen

Literatuurlijst

 Websites

Over de auteurs

Lijst met afkortingen van vaktermen

Register

Over de auteurs :

Prof. Dr. Walther Ploos van Amstel (1962) is afgestudeerd als bedrijfseconoom aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg. Daarna heeft hij gewerkt voor een producent van toiletpapier en een producent van was- en reinigingsmiddelen. Daarna was hij meer dan 15 jaar werkzaam als organisatie-adviseur op het gebied van logistiek, supply chain management en internationale distributie. Hij is hoogleraar logistiek aan de Nederlandse Defensie Academie in Breda en Den Helder. Hij doet onderzoek naar onder meer: winnende logistieke netwerken, allianties en samenwerking en zgn. intelligente logistieke concepten: hoe kunnen krijgsmachten de grotere communicatiemogelijkheden benutten voor een betere inzet van militaire mensen en middelen? Tevens doceert hij aan onder meer Universiteit Nyenrode, Universiteit van Tilburg, Technische Universiteit Twente, IBO Bedrijfskunde, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit van Gent/Vlerick School of Management en Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is auteur van onder meer: - TELEAC cursus Logistiek - Inleiding logistiek - Logistiek - Logistiek management geïntegreerd - Werken met distributielogistiek - Customer service - European distribution and supply chain logistics - Van logistiek naar supply chain management - Fysieke distributie: denken in toegevoegde waarde, - Werken met supply chain management In 2002 heeft hij zijn promotie-onderzoek naar het functioneren van logistiek managers afgerond aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is onder meer voorzitter van de jury van de Nederlandse Logistiek prijs van de Vereniging Logistiek management, de redactieraad van Managementsite, de Expertisegroep Raad voor Verkeer en Waterstaat, de referentieraad van de Open Universiteit, de Beroepenveld Commissie Business Administration van het LOI en de Kennisraad van EVO en commissaris bij Versteijnen Logistics.

Prof.dr. A.R van Goor (1949) studeerde bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Gedurende een vijftiental jaren is hij daar verbonden geweest aan de Faculteit der Economische Wetenschappen met als taken het geven van onderwijs en het verrichten van onderzoek op de vakgebieden logistiek, marketing en retailing. Van 1986 - 1992 was hij als hoogleraar bedrijfskunde aan de Open Universiteit te Heerlen verantwoordelijk voor het gestalte geven aan de vakgebieden logistiek en marketing. In 1988 sprak hij een oratie uit onder de titel: 'Trends in distributie en logistiek'. Eind 1992 werd hij benoemd tot hoogleraar Logistiek aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn tweede oratie is getiteld: 'Value Added Logistics: valkuil of uitdaging?' ( 1993). Van 1998 tot 2005 is hij tevens hoogleraar Logistiek geweest aan de Universiteit Nyenrode, waar hij verbonden was aan het Center for Supply Chain Management, het Nivra en aan het Executive Management Development Center. Hij is auteur van meer dan 120 artikelen en (mede)auteur negen boeken, waaronder: het Poly Logistiek Zakboekje(4e druk, 2008), Beginnen met Logistiek( 2007) , Fysieke distributie: denken in toegevoegde waarde (4e druk,1999) ,Werken met distributie-logistiek ( 3e druk, 2008) , Van Logistiek naar Supply Chain Management ( 2001), Werken met Supply Chain Management ( 2006), European Distribution and Supply Chain Logistics ( 2003) en Logistics: Principles & Practice ( 2006) Daarnaast redacteur geweest van de Kennisbanken Logistiek en Supply Chain Management. Op vele logistieke congressen is hij spreker en/of dagvoorzitter. Sinds 1984 is hij parttime werkzaam als management-consultant en belast met projecten op het gebied van de distributielogistiek en SCM in uiteenlopende branches; vanaf 1992 onder de eigen naam Largo B.V. te Amersfoort. Hij is voorzitter geweest van de visitatiecommissie bij de hbo-opleidingen Technische Bedrijfskunde In verschillende functies is hij betrokken (geweest) bij de Vereniging Logistiek Management (in 2004 benoemd tot erelid) en bij de VEDIS (Vereniging voor Distributie Economie).Hij is lid van de Europese Logistieke Associatie (ELA) en de Amerikaanse beroepsorganisatie Council of Logistics Management (CLM), welke in 2005 is herdoopt tot Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP).