De veldheer en de danseres : Omgaan met je levensverhaal - Over loopbaanadvies en coaching

Eva de Waard - van Maanen

overzicht

Het boek inspireert allen die de loopbaan van mensen in de eerste plaats beschouwen als een wezenlijke ontwikkelingskans, niet alleen voor het individu, maar ook voor de samenleving als geheel. OP

 9789044123791 /  Garant /  203 /  7de editie /  267p. /  pb / 

De veldheer en de danseres : Omgaan met je levensverhaal - Over loopbaanadvies en coaching

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

De huidige tijd dwingt ons voortdurend keuzes te maken. Maar waarop baseert u die dan? Op de verwachtingen van anderen, op een testuitslag, op een boek over zelfsturing? Of kunnen we ze baseren op een persoonlijke leidraad, op een eigen essentie? En hoe komen we dan te weten wat essentieel voor ons is?

Dit boek leert dat we daar achter kunnen komen door ons te verdiepen in ons eigen, wijze levensverhaal. Keuzes die gebaseerd zijn op het eigen levensverhaal, zijn authentiek en duurzaam - ze zijn de verwerkelijking van onze essentie. Eenieder die met mensen werkt, stuit vroeg of laat op de biografie, op het levensverhaal als een onuitputtelijke bron van zelfontdekking.

Elke coach of loopbaanadviseur maakt meer of minder gebruik van biografische gegevens. In dit boek zet de auteur een stap voorwaarts op de weg naar een systematische en methodische onderbouwing van de biografische aanpak. Zij wil daarmee het individueel loopbaan- en coachingtraject verdiepen, inzicht geven in de wijze waarop een bewustwordingsproces gestimuleerd kan worden en een systematische en praktische handreiking bieden bij het doorlopen van de verschillende fasen van het loopbaantraject.

Het boek inspireert allen die de loopbaan van mensen in de eerste plaats beschouwen als een wezenlijke ontwikkelingskans, niet alleen voor het individu, maar ook voor de samenleving als geheel.

Inhoudsopgave

Voorwoord

Algemene inleiding

Deel 1. Grondbeginselen

1. Veelzijdigheid van de praktijk

2. De vijfbouwstenen

3. Dynamiek in het levensverhaal

4. Grondhouding van de begeleider

Deel 2. Werken met het levensverhaal

5. Werkvormen en opdrachten

6. Omgaan met teksten

7. Omgaan met tekenopdrachten

8. De plaats van kleur in een bewustwordingsproces

Deel 3. Creëren van beweging

9. Stimuleren van het proces

10. Ontwikkelen en onderhouden van een toekomstvisie

11. De veldheer en de danseres

Bijlagen

I. Vragenlijst levensfasen

II. Vragenlijst leef-, leer- en werkwereld

III. Basis- en vervolgopdrachten

Referenties

Trefwoordenregister

Informatie over opleiding