Trainen met hart en ziel : Ontwikkelen van effectieve trainingsprogramma's voor communicatie- en managementtrainers

Silvia Blankestijn

overzicht

Deze publicatie geeft een uitstekend en praktijkgericht inzicht in de aspecten die van belang zijn bij het ontwikkelen van effectieve trainingsprogramma's.


Silvia Blankestijn wil de kwaliteit verbeteren van trainingsprogramma's op het gebied van communicatie , management, persoonlijke effectiviteit en teamontwikkeling. De verschillende thema's worden geïllustreerd met herkenbare praktijkvoorbeelden.

POD
 9789024417582 /  Nelissen /  2008 /  396p. /  pb / 

Trainen met hart en ziel : Ontwikkelen van effectieve trainingsprogramma's voor communicatie- en managementtrainers

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Details

Silvia Blankestijn wil de kwaliteit verbeteren van trainingsprogramma's op het gebied van communicatie, management, persoonlijke effectiviteit en teamontwikkeling.

'Trainen met hart en ziel' geeft een gedegen en praktijkgericht inzicht in de aspecten die van belang zijn bij het ontwikkelen van effectieve trainingsprogramma's. De auteur illustreert de verschillende thema's met herkenbare praktijkvoorbeelden.

Dit boek is bedoeld voor communicatie- en managementtrainers, opleidingsfunctionarissen, HRM-managers en mensen die een training of workshop gaan geven op het gebied van communicatie, management, persoonlijke effectiviteit of teamontwikkeling.

Inhoudsopgave

1 De zin van training 1.1 Investeren in training en opleiding 1.2 Leren op niveau 1.2.1 De zes ontwikkelingsniveaus 1.2.2 Werken met hart en ziel 1.2.3 Drie niveaus van leren en ontwikkelen 1.3 Vakmanschap 1.3.1 Trainen met hart en ziel

2 Een trainingsprogramma ontwikkelen 2.1 Inleiding 2.2 Het programmeerkristal 2.2.1 De zeven elementen van het programmeerkristal 2.2.2 Programmeren met het programmeerkristal 2.3 Niveaus van programmeren 2.3.1 Programmeren op macroniveau 2.3.2 Programmeren op mesoniveau 2.3.3 Programmeren op microniveau 2.4 Programmeren en daadwerkelijke gedragsverandering

3 Doelgericht programmeren 3.1 Inleiding 3.2 De functies van doelen 3.2.1 De doelen en de opdrachtgever 3.2.2 De doelen en de deelnemers 3.2.3 De doelen en de trainer 3.3 Soorten doelen 3.3.1 De traditionele stappen naar gedragsverandering 3.3.2 Gedragsverandering van binnen naar buiten 3.3.3 Keuzes voor het soort doelen 3.4 Visieontwikkeling 3.4.1 Visieontwikkeling en de zes ontwikkelingsniveaus 3.4.2 Visualiseren 3.4.3 Van visie naar trainingsdoelen 3.5 De doelenhiërarchie 3.5.1 Voorbeeld doelenhiërarchie 3.5.2 Praktische tips voor de doelenhiërarchie 3.6 Doelen formuleren 3.6.1 BE SMARTI 3.6.2 Praktische richtlijnen

4 Ken je deelnemers 4.1 Inleiding 4.2 Je deelnemers analyseren 4.3 Afstemmen op je deelnemers 4.3.1 Leerstijlen 4.4 Competentieontwikkeling 4.4.1 Begrippenkader 4.4.2 Zicht op competentieontwikkeling van deelnemers 4.4.3 Trainen op competentieontwikkeling 4.5 Intake 4.5.1 De intakefase binnen een incompanytraject 4.5.2 De intakefase tijdens een openinschrijvingstraining 4.5.3 Schriftelijke intake 4.5.4 Mondelinge intake 4.5.5 Intake tijdens de training 4.6 Motivatie 4.6.1 Weerstand 4.6.2 Uitingsvormen van (de)motivatie 4.6.3 Omgaan met weerstand 4.7 Persoonlijke leerdoelen 4.7.1 Algemene doelen versus persoonlijke doelen 4.7.2 Leerdoelen concretiseren 4.7.3 Leerdoelen formuleren 4.7.4 Leerdoelen in beelden 4.7.5 Bewust werken aan persoonlijke leerdoelen

5 De trainingsinhoud vormgeven 5.1 Inleiding 5.2 De inhoud en de bezieling van de trainer 5.3 De inhoud en de visie van de trainer 5.4 Het inhoudelijke kader 5.5 De inhoud en zijn mogelijkheden 5.6 De keuze van het inhoudelijke kader 5.7 Practice what you preach 5.8 Inzicht in leerprocessen 5.9 Leerprocessen sturen 5.9.1 Het leerproces van theoretici 5.9.2 Het leerproces van pragmatici 5.9.3 Het leerproces van activisten 5.9.4 Het leerproces van observeerders 5.9.5 Verschillende leerstijlen in de groep

6 De keuze van werkvormen 6.1 Het keuzeproces 6.1.1 Van werkdoel naar werkvorm 6.2 Keuzecriteria 6.3 Overzicht in het werkvormenoerwoud 6.3.1 Kennis en inzicht 6.3.2 Zelfkennis en bewustwording 6.3.3 Houding en attitude 6.3.4 Waarden en innerlijke motivatie 6.3.5 Vaardigheden en competenties 6.3.6 Persoonlijke stijl versterken 6.3.7 Transferdoelen 6.3.8 Werkvormenoverzicht

7 Transfer 7.1 Inleiding 7.1.1 Span of transfer 7.2 Een systeembenadering voor transfer 7.2.1 De organisatie 7.2.2 De training 7.2.3 Training en praktijk 7.3.1 Zelfinzicht 7.3.2 Innerlijke motivatie 7.3.3 Persoonlijk leerdoel 7.4 De lerende organisatie 7.4.1 De cruciale rol van het management 7.4.2 Feedback 7.4.2.1 Feedback in de praktijk 7.4.3 P&O als ontwerper van de lerende organisatie 7.4.3.1 Externe consistentie 7.4.4 De ondersteunende rol van de leidinggevende 7.4.4.1 Twaalf componenten van ondersteuning 7.4.4.2 Sociale steun 7.4.4.3 Situationeel ondersteunen 7.4.5 Teamontwikkeling 7.5 Transferbevorderende maatregelen binnen de training 7.5.1 Het voorwerk van de trainer 7.5.2 Van inhoudelijk perspectief naar transferperspectief 7.5.3 Transferactiviteiten na de training 7.6 Overzicht transferbeïnvloedende maatregelen

8 Effectieve trainingsprogramma's samenstellen 8.1 Groeimomenten creëren 8.1.1 Uitje of training? 8.1.2 Van standaard naar impact en effect 8.2 Het raamwerk 8.2.1 Nogmaals Kolb 8.2.2 Plopoefeningen 8.3 Programmeren en het omgevingsniveau 8.4 Programmeren op het mentale niveau 8.5 Programmeren op het emotionele niveau 8.6 Programmeren op het gedragsniveau 8.7 Programmeren op het fysieke niveau 8.8 Programmeren op het spirituele niveau 8.9 Keuzes op niveau

9 De trainer 9.1 Inleiding 9.2 De zeven ontwikkelingsfasen tot trainer met hart en ziel 9.2.1 Fase 1: Bezieling 9.2.2 Fase 2: 'Ik, de trainer' 9.2.3 Fase 3: De 'techniek' 9.2.4 Fase 4: De groep 9.2.5 Fase 5: De deelnemers 9.2.6 Fase 6: Trainen op de zes niveaus 9.2.7 Fase 7: Het grote geheel 9.2.8 Persoonlijk nawoord 9.3 De missie en visie van de trainer 9.3.1 De zoektocht naar je missie 9.3.2 Visie op trainen 9.4 Competentiemanagement voor trainers 9.4.1 Belemmerende patronen voor trainersontwikkeling 9.4.2 Competentieontwikkeling 9.4.3 Kan iedereen een toptrainer worden? 9.5 Zicht op trainerskwaliteiten 9.5.1 Zelfreflectie 9.6 Spelen met leerstijlen 9.6.1 Onderzoek je eigen leerstijl 9.6.2 Weerstand!? 9.6.3 Leerstijlen en de trainer als persoon 9.7 Menslief, ik houd van je! 9.7.1 Contact in gedrag 9.7.2 De uitdaging van de trainer 9.7.3 De weg naar je hart 9.7.4 Programmeren met hoofd en hart

10 Randvoorwaarden 10.1 Inleiding 10.2 Financiën 10.3 De trainingsopzet 10.4 De trainingsaccommodatie 10.5 Hulpmiddelen 10.6 Checklist: Praktische organisatie van een training

11 Programmeren en de groepsenergie 11.1 Inleiding 11.2 Fasen in groepsontwikkeling 11.3 Het energieritme 11.4 De voorfase 11.5 De opbouwfase 11.5.1 Te langzame opbouw 11.5.2 Te snelle opbouw 11.5.3 Te weinig aansluiten bij de leerstijl 11.6 De piek 11.6.1 De kern van de zaak 11.6.2 Hoe hoog is je piek? 11.6.3 Hoeveel (sub)pieken passen in je training? 11.7 De afbouw 11.7.1 Emotionele afbouw 11.7.2 Oogsten 11.7.3 Transfer 11.7.4 Evaluatie 11.7.5 Afscheid 11.7.6 Valkuil I: te korte afbouw 11.7.7 Valkuil II: te lange afbouw 11.8 De werkpraktijk 11.9 Het energieritme en intervaltraining

12 Een oefening ontwikkelen 12.1 Inleiding 12.2 De opbouw van een oefening 12.3 Keuzes in het ontwikkelproces 12.4 Een oefening uitwerken 12.5 Een bestaande oefening programmeren 12.5.1 De doelen 12.5.2 De tijd 12.5.3 De materialen 12.5.4 Situatie- en rolbeschrijving 12.5.5 Hand-out 12.5.6 Het observatieformulier 12.5.7 De werkwijze 12.5.8 De nabespreking 12.5.9 Overigen 12.6 Een nieuwe oefening ontwikkelen 12.7 Checklist voor een oefening ontwikkelen

13 Evaluatie 13.1 Aandachtspunten bij evalueren 13.1.1 Wat evalueren? 13.1.2 Voor wie evalueren? 13.1.3 De planning van het evalueren 13.1.4 Door wie evalueren? 13.2 De evaluatie vormgeven 13.2.1 Vier niveaus van opleidingseffecten 13.2.2 De evaluatiemethode kiezen 13.3 Werkvormen voor een mondelinge evaluatie 13.3.1 Eenwoordevaluatie 13.3.2 Evaluatierondje 13.3.3 Evalueren met symbolen 13.3.4 Gedicht 13.3.5 De rijenmethode 13.3.6 Stellingenspel 13.4 Werken met schriftelijke evaluatieformulieren 13.4.1 Tijdstip van invullen 13.4.2 De vragen 13.5 Evaluatiemethoden op leerniveau 13.5.1 Kennistoets 13.5.2 Bekwaamheidsproef 13.5.3 Werkstuk 13.5.4 Caseanalyse 13.5.5 Reflectieverslag 13.6 Evaluatiemethoden op gedragsniveau 13.6.1 Praktijkexamen 13.6.2 Zelfbeoordeling 13.6.3 Beoordeling door de leidinggevende 13.6.4 Praktijkobservatie 13.6.5 Outtake 13.7 Trainer met hart en ziel? 13.7.1 De vakinhoudelijke ontwikkeling van de trainer 13.7.2 De persoonlijke ontwikkeling van de trainer 13.7.3 De bezieling van de trainer

Literatuur