Perspectieven op veranderen

Jaap Boonstra - Deanne den Hartog - Léon de Caluwé - Hans Vermaak - Henk Volberda - Rob can Es - André Wierdsma -

overzicht

VAAK SAMEN BESTELD

Perspectieven op veranderen
+
Perspectieven op leiderschap
Prijs voor beide:
€ 49,00
+ BESTELLEN
AuteursOver dit boek
Artikelen en interviews (1)
Recensies (3)

Samenvatting
Rubriek:
Verandermanagement
Trefwoorden:
Organisatieverandering, Veranderen
'Er is geen beste manier van veranderen'

Iedereen die werkt, krijgt te maken met verandering. Omgaan met veranderingen heeft daarom veel belangstelling van professionals, leidinggevenden en managers. Toch behalen veel veranderingen in organisaties niet het gewenste resultaat. Dit boek ondersteunt u met praktische inzichten over het veranderen van uw organisatie. Het helpt u met het kiezen van een doordachte veranderaanpak zodat u flexibel kunt inspelen op omgevingseisen en daarmee uw organisatie kwalificeert voor de toekomst.

In 'Perspectieven op veranderen' hebben acht smaakmakers in organisatieverandering hun inzichten gebundeld. Dit levert een rijk beeld op van dynamiek in organisaties en hoe je een aanlokkelijke koers uitzet in een dynamische omgeving. Een scala van veranderstrategieën en interventies komt aan bod. Omgaan met weerstand en creëren van draagvlak worden evenwichtig belicht. Er worden handvatten aangereikt hoe u samen met anderen succesvol kunt veranderen.

'Perspectieven op veranderen' staat onder redactie van Jaap Boonstra, hoogleraar leiderschap en organisatieverandering bij Esade Business School in Barcelona en Vienna University for Business and Economics in Wenen.

'Mensen willen best veranderen, maar niet veranderd worden'

Inhoudsopgave
Woord vooraf 13

1 Succesvol veranderen van organisaties 15
Essenties van verandermanagement
Jaap Boonstra
1.1 Introductie 16
1.2 Waarom veranderen lastig is 17
1.3 Soorten veranderingen 21
1.4 Veranderstrategieën 22
1.5 Faseren van verandering 27
1.6 De kunst van het interveniëren 31
1.7 Draagvlak en weerstand 34
1.8 Rollen van veranderprocessen 36
1.9 Leiders in verandering 37
1.10 Succesvol veranderen 41
1.11 Vooruitblik 45
Verder lezen 46

2 Diagnosticeren van organisaties 49
Het diagnose-filmmodel
Rob van Es
2.1 Introductie 50
2.2 Camerabewegingen 51
2.3 Scenario-elementen 60
2.4 Diagnosemethoden 66
Verder lezen 73

3 Naar flexibele ondernemingsvormen 75
Succesvol concurreren in de eenentwintigste eeuw
Henk W. Volberda
3.1 Introductie 76
3.2 Flexibele ondernemingen 78
3.3 Raamwerk voor flexibiliteit 80
3.4 Enkelvoudige trajecten van flexibilisering 89
3.5 Duale trajecten van flexibilisering 94
3.6 Permanente flexibiliteit 99
3.7 Flexibele organisaties van de eenentwintigste eeuw 108
Verder lezen 111

4 Veranderstrategieën 113
Vuistregels en valkuilen bij het situationeel kiezen van een aanpak
Hans Vermaak
4.1 Introductie 114
4.2 Geeldruk als veranderstrategie 118
4.3 Blauwdruk als veranderstrategie 120
4.4 Rooddruk als veranderstrategie 122
4.5 Groendruk als veranderstrategie 124
4.6 Witdruk als veranderstrategie 126
4.7 Een veranderstrategie kiezen 132
4.8 Valkuilen bij diagnose en afbakening 135
4.9 Valkuilen bij het zoeken naar de kern van het vraagstuk en de veranderstrategie 138
4.10 Valkuilen bij interventieplanning en interveniëren 145
4.11 Afsluitende opmerkingen 150
Verder lezen 153

5 Interveniëren 155
Kiezen voor specifieke interventies in een samenhangend interventieplan: wat voor interventies zijn er zoal
Léon de Caluwé
5.1 Introductie 156
5.2 Interventie en interventieplan 157
5.3 Interventies gericht op individuen, groepen en organisaties 163
5.4 Interventies geordend naar werkzame principes 168
5.5 Interventies geordend naar denkpatronen 173
5.6 Conclusie 191
Verder lezen 192

6 Draagvlak voor veranderingen creëren 193
De cruciale rol van leiderschap
Deanne den Hartog
6.1 Introductie 194
6.2 Weerstand en veranderingsbereidheid 196
6.3 Betrokkenheid en draagvlak 199
6.4 Leidinggeven en draagvlak 203
6.5 Lessen in leiderschap 210
6.6 Draagvlak en leiderschap 213
6.7 Leiderschap in context 217
6.8 Destructief leiderschap 219
6.9 De toekomst van leiderschap 221

PERSPECTIEVEN OP VERANDEREN
7 Omgaan met weerstand 225
Visies, context en tactieken
Kilian Bennebroek Gravenhorst
7.1 Introductie 226
7.2 Visies op weerstand 228
7.3 Weerstand in context plaatsen 234
7.4 Omgaan met weerstand 241
7.5 Aandacht voor verdeling van weerstand 247
7.6 Bewust invloed uitoefenen 249
7.7 Heroverwegen van eerdere keuzen 251
7.8 De persoonlijke opgave 253
Verder lezen 254

8 Co-creërend veranderen 255
Collectief leren bij veranderen als trektocht
André Wierdsma
8.1 Introductie 256
8.2 Van positioneel naar transactioneel organiseren 259
8.3 Intensiteit van verandering 261
8.4 Verzorgde reis en trektocht 265
8.5 Maakbaarheid en broosheid 267
8.6 Principiële herbezinning 270
8.7 Het betreden van de Plek der Moeite: cocreëren 276
8.8 Omgaan met onzekerheid 282
8.9 Leiderschap bij cocreërend veranderen 284
8.10 Samenvatting 286
Verder lezen 288

Over de auteurs 289
 9789462762503 /  Vakmedianet /  2018 /  1ste editie /  292p. /  hc / 

Perspectieven op veranderen

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

VAAK SAMEN BESTELD Perspectieven op veranderen + Perspectieven op leiderschap Prijs voor beide: € 49,00 + BESTELLEN AuteursOver dit boek Artikelen en interviews (1) Recensies (3) Samenvatting Rubriek: Verandermanagement Trefwoorden: Organisatieverandering, Veranderen 'Er is geen beste manier van veranderen' Iedereen die werkt, krijgt te maken met verandering. Omgaan met veranderingen heeft daarom veel belangstelling van professionals, leidinggevenden en managers. Toch behalen veel veranderingen in organisaties niet het gewenste resultaat. Dit boek ondersteunt u met praktische inzichten over het veranderen van uw organisatie. Het helpt u met het kiezen van een doordachte veranderaanpak zodat u flexibel kunt inspelen op omgevingseisen en daarmee uw organisatie kwalificeert voor de toekomst. In 'Perspectieven op veranderen' hebben acht smaakmakers in organisatieverandering hun inzichten gebundeld. Dit levert een rijk beeld op van dynamiek in organisaties en hoe je een aanlokkelijke koers uitzet in een dynamische omgeving. Een scala van veranderstrategieën en interventies komt aan bod. Omgaan met weerstand en creëren van draagvlak worden evenwichtig belicht. Er worden handvatten aangereikt hoe u samen met anderen succesvol kunt veranderen. 'Perspectieven op veranderen' staat onder redactie van Jaap Boonstra, hoogleraar leiderschap en organisatieverandering bij Esade Business School in Barcelona en Vienna University for Business and Economics in Wenen. 'Mensen willen best veranderen, maar niet veranderd worden' Inhoudsopgave Woord vooraf 13 1 Succesvol veranderen van organisaties 15 Essenties van verandermanagement Jaap Boonstra 1.1 Introductie 16 1.2 Waarom veranderen lastig is 17 1.3 Soorten veranderingen 21 1.4 Veranderstrategieën 22 1.5 Faseren van verandering 27 1.6 De kunst van het interveniëren 31 1.7 Draagvlak en weerstand 34 1.8 Rollen van veranderprocessen 36 1.9 Leiders in verandering 37 1.10 Succesvol veranderen 41 1.11 Vooruitblik 45 Verder lezen 46 2 Diagnosticeren van organisaties 49 Het diagnose-filmmodel Rob van Es 2.1 Introductie 50 2.2 Camerabewegingen 51 2.3 Scenario-elementen 60 2.4 Diagnosemethoden 66 Verder lezen 73 3 Naar flexibele ondernemingsvormen 75 Succesvol concurreren in de eenentwintigste eeuw Henk W. Volberda 3.1 Introductie 76 3.2 Flexibele ondernemingen 78 3.3 Raamwerk voor flexibiliteit 80 3.4 Enkelvoudige trajecten van flexibilisering 89 3.5 Duale trajecten van flexibilisering 94 3.6 Permanente flexibiliteit 99 3.7 Flexibele organisaties van de eenentwintigste eeuw 108 Verder lezen 111 4 Veranderstrategieën 113 Vuistregels en valkuilen bij het situationeel kiezen van een aanpak Hans Vermaak 4.1 Introductie 114 4.2 Geeldruk als veranderstrategie 118 4.3 Blauwdruk als veranderstrategie 120 4.4 Rooddruk als veranderstrategie 122 4.5 Groendruk als veranderstrategie 124 4.6 Witdruk als veranderstrategie 126 4.7 Een veranderstrategie kiezen 132 4.8 Valkuilen bij diagnose en afbakening 135 4.9 Valkuilen bij het zoeken naar de kern van het vraagstuk en de veranderstrategie 138 4.10 Valkuilen bij interventieplanning en interveniëren 145 4.11 Afsluitende opmerkingen 150 Verder lezen 153 5 Interveniëren 155 Kiezen voor specifieke interventies in een samenhangend interventieplan: wat voor interventies zijn er zoal Léon de Caluwé 5.1 Introductie 156 5.2 Interventie en interventieplan 157 5.3 Interventies gericht op individuen, groepen en organisaties 163 5.4 Interventies geordend naar werkzame principes 168 5.5 Interventies geordend naar denkpatronen 173 5.6 Conclusie 191 Verder lezen 192 6 Draagvlak voor veranderingen creëren 193 De cruciale rol van leiderschap Deanne den Hartog 6.1 Introductie 194 6.2 Weerstand en veranderingsbereidheid 196 6.3 Betrokkenheid en draagvlak 199 6.4 Leidinggeven en draagvlak 203 6.5 Lessen in leiderschap 210 6.6 Draagvlak en leiderschap 213 6.7 Leiderschap in context 217 6.8 Destructief leiderschap 219 6.9 De toekomst van leiderschap 221 PERSPECTIEVEN OP VERANDEREN 7 Omgaan met weerstand 225 Visies, context en tactieken Kilian Bennebroek Gravenhorst 7.1 Introductie 226 7.2 Visies op weerstand 228 7.3 Weerstand in context plaatsen 234 7.4 Omgaan met weerstand 241 7.5 Aandacht voor verdeling van weerstand 247 7.6 Bewust invloed uitoefenen 249 7.7 Heroverwegen van eerdere keuzen 251 7.8 De persoonlijke opgave 253 Verder lezen 254 8 Co-creërend veranderen 255 Collectief leren bij veranderen als trektocht André Wierdsma 8.1 Introductie 256 8.2 Van positioneel naar transactioneel organiseren 259 8.3 Intensiteit van verandering 261 8.4 Verzorgde reis en trektocht 265 8.5 Maakbaarheid en broosheid 267 8.6 Principiële herbezinning 270 8.7 Het betreden van de Plek der Moeite: cocreëren 276 8.8 Omgaan met onzekerheid 282 8.9 Leiderschap bij cocreërend veranderen 284 8.10 Samenvatting 286 Verder lezen 288 Over de auteurs 289