Value-based Project Management : Scherpte en focus aanbrengen in complexe projecten

Nicoline Mulder

overzicht

Complexe projecten lijken eerder chaos dan orde. Planningen worden niet gehaald, van beheersing is geen sprake en conflicten zijn eerder regel dan uitzondering. Kortom: chaos alom. Zie dan uw opdrachtgever nog maar eens tevreden te houden.
 9789462200296 /  Academic Service /  2013 /  1ste editie /  208p. /  hc / 

Value-based Project Management : Scherpte en focus aanbrengen in complexe projecten

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Complexe projecten lijken eerder chaos dan orde. Planningen worden niet gehaald, van beheersing is geen sprake en conflicten zijn eerder regel dan uitzondering. Kortom: chaos alom. Zie dan uw opdrachtgever nog maar eens tevreden te houden.

Maar in die chaos is weldegelijk orde te herkennen. Gewoon een kwestie van anders kijken. Value-based Project Management helpt daarbij.

Vanuit het perspectief van het chaosdenken worden u elf interventies aangereikt: Project's Eleven.

1. Waarden

2. Hogere doel

3. Projectvisie

4. Ontwikkelbenadering

5. Vertrouwen

6. Transformationeel leiderschap

7. Zelforganisatie

8. Creativiteit

9. Gebruikersparticipatie

10. Belanghebbendendialoog

11. Resultaatgericht

Door te investeren in Project's Eleven maakt u uw project robuust en flexibel genoeg om te kunnen reageren op onverwachte en geplande gebeurtenissen. Want, alhoewel een stabiele omgeving zou helpen in het beheersen van een project, de werkelijkheid is echt anders.

De elf interventies zorgen ervoor dat u orde in de chaos ziet. Gebaseerd op onder meer visie, transparantie en vertrouwen kunt u elk complex project laten groeien in projectvolwassenheid.

Zo maakt u niet alleen uw opdrachtgever blij, maar is iedere betrokkene er trots op te mogen bijdragen aan dit chaosproject!

Inhoudsopgave

Woord vooraf

Deel 1: De aanpak

1. Elf vragen over Value-based Project Management vooraf

1.1 Wat is Value-based Project Management in vogelvlucht?

1.2 Wat is de achterliggende gedachte van Value-based Project Management?

1.3 Wat is het effect van Value-based Project Management?

1.4 Waarom is een nieuwe aanpak nodig?

1.5 Voor welke projecten is Value-based Project Management geschikt?

1.6 Voor wie is de aanpak bedoeld?

1.7 Waarom heet de aanpak Value-based?

1.8 Wat is Project's Eleven?

1.9 Vanwaar de naam Project's Eleven?

1.10 Kan ik Project's Eleven zien als checklist?

1.11 Waarom spelen vragen zo'n belangrijke rol in de aanpak?

2. Project's ELeven

2.1 Baseer de aanpak van het project op de projectwaarden

2.2 Richt je aandacht voortdurend op het hogere projectdoel

2.3 Ontwikkel een projectvisie en houd hem levend

2·4 Hanteer een ontwikkelbenadering met erkenning voor vaagheid

2·5 Werk op basis van vertrouwen

2.6 Hanteer transformationeel leiderschap

2.7 Bewerkstellig de voorwaarden voor zelforganisatie

2.8 Faciliteer creativiteit

2.9 Laat gebruikers van het begin af aan participeren

2.10 Houd de dialoog met belanghebbenden gaande

2.11 Werk resultaatgericht waar het past

3. Prangende vragen naderhand

3.1 Wat is de succesfactor van Value-based Project Management?

3.2 En wat zijn de grootste valkuilen?

3.3 Elf is wel veel: kan het niet met minder?

3.4 Is Value-based Project Management ook geschikt voor niet-chaordische projecten?

3.5 Kan Value-based Project Management tegelijk met een andere aanpak of moet ik kiezen?

3.6 Hoe moet ik beginnen?

3.7 Waar vind ik meer informatie?

3.8 Waar gaat de film Ocean's Eleven over?

Deel 2: De context

4. Herkaderen van projectmanagement

4.1 Over klassiek projectmanagement en complexe projecten

4.2 Herdefiniëring van project

4.3 Herdefiniëring van projectmanagement

4.4 Herdefiniëring van projectsucces

4.5 Herdefiniëring van projectvolwassenheid

5. Toepassingsdomein

5·1 Veranderen van perspectief

5·2 Projecten categoriseren

5·3 Karakteristiek 1: Complexiteit

5·4 Karakteristiek 2: Onzekerheid

5·5 Karakteristiek 3Tijdsdruk of prioriteit

5·5 Karakteristiek 4: Noviteit

5·6 Karakteristiek 5: Vaagheid

5.7 Chaordische projecten

6. De werking van Value-based Project Management

6.1 Bijsluiter

6.2 Over interventies, mechanismen en effecten

6.3 Mechanismen in alfabetische volgorde

6.4 Projectvolwassenheid: het effect van Value-based Project Management

7. Onderliggende theorie

7.1 Complexiteitsdenken

7.2 Chaordische systemen

8. Ingrediënten van Value-based Project Management

8.1 Projectsuccesfactoren

8.2 Moderne managementconcepten

8.3 Kenmerken van chaordische systemen

8.4 Van losse ingrediënten naar een geheel

Literatuurlijst

Doorleeslijst: boeken om in verder te lezen

Referenties: verantwoording van gebruikte bronnen

Essentiële begrippen

Trefwoordenregister

Over de auteur :

Nicoline Mulder heeft ruim ervaring in het begeleiden, trainen en coachen van projectmanagers en –teams. Met een achtergrond in de technische Bedrijfskunde en Psychologie weet zij individuele drijfveren en gedragspatronen moeiteloos te koppelen aan mechanismen en culturen van (project)organisaties. Haar voorkeur gaat uit naar het werken met mensen in een projectcontext, want: 'in geen ander vakgebied is zo'n mooie combinatie te zien van dynamiek, drive en energie enerzijds en mooie resultaten, trotsheid en passie anderzijds.' Nicoline prikkelt en stimuleert bij haar streven naar mooi projectmanagement.