Voorbij de managementmaatschappij : De invloed van management op werk, democratie en vrijheid

Marjolein Quené

overzicht

De afgelopen jaren heeft management de wereld veroverd. Overal zijn managers te vinden die het werk beter regelen, marktconform maken of de efficiëntie verhogen en zo veel geld uit organisaties weten te halen. Alles wordt tegenwoordig gemanaged - het bedrijfsleven, het onderwijs, de zorg, de overheid, de rechtsspraak, de politiek, de schone lucht, de natuur - waardoor er veel kapot wordt gemaakt. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?
 9789047710974 /  Lemniscaat /  2019 /  1ste editie /  288p. /  pb / 

Voorbij de managementmaatschappij : De invloed van management op werk, democratie en vrijheid

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

De afgelopen jaren heeft management de wereld veroverd. Overal zijn managers te vinden die het werk beter regelen, marktconform maken of de efficiëntie verhogen en zo veel geld uit organisaties weten te halen. Alles wordt tegenwoordig gemanaged - het bedrijfsleven, het onderwijs, de zorg, de overheid, de rechtsspraak, de politiek, de schone lucht, de natuur - waardoor er veel kapot wordt gemaakt. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

In Voorbij de managementmaatschappij onderzoekt Marjolein Quené niet alleen waarom management zo aantrekkelijk is, maar kijkt ook met een kritische blik naar hoe de managementleer onze samenleving, onze manier van werken en denken zo ingrijpend heeft kunnen veranderen.

Aan de hand van filosofen als Hannah Arendt en Susan Neiman biedt Quené een hoopvol alternatief. Het ís mogelijk om op een andere manier naar onze maatschappij te kijken en onder het juk van het management vandaan te komen.

‘Voorbij de managementmaatschappij is een pijnlijk feest der herkenning. Dit boek doet ons beter begrijpen in welk soort maatschappij wij tegenwoordig leven’ – Hans Achterhuis

Inhoudsopgave

Inleiding - De dominantie van management

Deel 1: De modelmanager en de managementtheorie

1. De werkwijze van McKinsey

2. Management in vogelvlucht: efficiëntie, motivatie en strategie

3. Het doel van management: waardecreatie

4. Management als dienst aan de financiële markten

5. De modelmanager: mentaliteit en gedrag

6. De modelmanager en het neoliberalisme

7. De modelmanager en deze tijd

Deel 2: Management van organisaties

8. Standaardisatie van arbeid

9. Informatietechnologie als controlemiddel

10. Standaardisatie van diensten tot producten

11. Financialisering in organisaties

12. De modelmanager als middelpunt

13. De Angelsaksische opvatting over goed bestuur

14. Tussenstand: de stille acceptatie van management

Deel 3: Management van de samenleving

15. De blik van de manager op de maatschappij

16. Openbaar management

17. Het algemeen belang geprivatiseerd

18. Politici als modelmanagers

19. Ambtenaren als middle management

20. Calculerend in alle levenssferen

21. Management ontspoord

Deel 4: Zien, beoordelen, handelen

22. De situatie onder ogen zien

23. Objectiviteit of pluriformiteit?

24. Een nieuw perspectief

Tot slot

Noten

Lijst van figuren Lijst van casussen per hoofdstuk

Lijst van afkortingen

Personenregister

Zakenregister

Dankwoord

Over de auteur

Marjolein Quené is historicus en bedrijfskundige. Ze heeft jarenlang in verschillende functies gewerkt in bedrijven en overheidsinstellingen