Vrijwilligerswerk : Beleid en begeleiding

Tom Van den Belt - Klaas Timmerman Tom

overzicht

Het ontwikkelen van beleid voor vrijwilligerswerk is de bedoeling van deze publicatie. Na drie inleidende hoofdstukken over de positie van vrijwilligerswerk binnen de samenleving en in organisaties volgt specifieke informatie over begeleiden en coachen. Hierbij bespreken de auteurs de arbeidssatisfactie en de motivatie van vrijwilligers, het coachingsproces en de benodigde vaardigheden.
 9789024414086 /  Nelissen /  1998 /  152p. /  pb / 

Vrijwilligerswerk : Beleid en begeleiding

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Details

In dit boek wordt een praktisch en een theoretisch kader aangeboden voor het vrijwilligerswerk binnen organisaties.

Het bijzondere van dit boek is, dat er theoretische inzichten in worden geformuleerd over beleid van vrijwilligerswerk en over begeleiding van vrijwilligers en dat deze inzichten helder worden vertaald naar de verschillende niveaus binnen de organisatie.

Achtereenvolgens wordt een maatschappelijke, een theoretische en een organisatorische positionering van het vrijwilligerswerk gegeven. Hierdoor zijn de begeleiders, beroepskrachten en beleidsmakers binnen de organisatie in staat om hun visie te formuleren op het vrijwilligerswerk binnen hun eigen organisatie. Tevens is het van hieruit mogelijk de verschillende aspecten van het begeleiden van de vrijwilligers te belichten.

De auteurs maken hier een keuze voor de coachende stijl van begeleiden, waarbij motivatie, verantwoordelijkheid en satisfactie kernbegrippen zijn.

Als bijlage wordt een aantal bruikbare gespreksmodellen en een model vrijwilligerscontract gegeven. De auteurs reiken in dit boek de uitgangspunten aan voor het ontwikkelen van beleid met betrekking tot vrijwilligerswerk en zij zetten uiteen, op welke wijze begeleiding kan worden opgezet en uitgevoerd.

Inhoudsopgave

Voorwoord Inleiding

1. Vrijwilligerswerk is (onbetaalde) arbeid Een maatschappelijke plaatsbepaling

2. Vrijwilligerswerk als arbeid Een theoretische positionering

3. Vrijwilligerswerk als arbeid Een positionering binnen de organisatie

4. Satisfactie: voldoening van het vrijwilligerswerk

5. Motivatie voor het vrijwilligerswerk

6. Coachingsproces en coachingsaspecten

7. Coachingvaardigheden

8. Coachen van een vrijwilligersgroep

Bijlagen

1. Kennismakingsgesprek met een vrijwilliger

2. Evaluatiegesprek na de periode

3. Het voortgangsgesprek functioneringsgesprek

4. Aandachtspunten voor inwerken van een vrijwilliger

5. Model-vrijwilligerscontract

Literatuur