Windows 10 : Installeren, configureren en beheren

Wouter van Dreven

overzicht

De titel van deze uitgave dekt volledig de lading: het gaat over Windows 10 in al zijn hoedanigheden. Want Windows 10 is niet alleen een besturingssysteem voor pc's en laptops, maar ook voor tablet-pc's en smartphones. Bijzonder daarbij is, dat de interface van Windows 10 zich afhankelijk van de schermgrootte en de manier waarop de computer gebruikt wordt automatisch aan kan passen aan de omstandigheden.
 9789057523434 /  Brinkman /  2016 /  1ste editie /  269p. /  pb / 

Windows 10 : Installeren, configureren en beheren

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

De titel van deze uitgave dekt volledig de lading: het gaat over Windows 10 in al zijn hoedanigheden. Want Windows 10 is niet alleen een besturingssysteem voor pc's en laptops, maar ook voor tablet-pc's en smartphones. Bijzonder daarbij is, dat de interface van Windows 10 zich afhankelijk van de schermgrootte en de manier waarop de computer gebruikt wordt automatisch aan kan passen aan de omstandigheden.

Als ICT-beheerder moet je meer over het werken met Windows weten dan wie dan ook. Maar tevens moet je zoveel mogelijk weten over het installeren, configureren en beheren van Windows. Met als doel: een betrouwbare device, waar degene die ermee werkt uitstekend uit de voeten kan.

Inhoudsopgave

Voorwoord 1

1. Inleiding 3

1.1 Wat leer je in dit boek? 3

1.2 Het werk van een ICT-beheerder 3

1.3 De werkomgeving van de ICT-beheerder 4

1.4 Opdrachten bij dit hoofdstuk 6

2. Kennismaken met Windows 9

2.1 Wat leer je in dit hoofdstuk? 9

2.2 De taken van Windows op een computer 9

2.2.1 Gebruikersinterface tonen 9

2.2.2 Opstarten van de computer 10

2.2.3 Beheer geheugen, schijfstations en bestanden 11

2.2.4 Beheer van apparaten en ermee communiceren 12

2.2.5 Afhandelen van fouten 13

2.2.6 Netwerkmogelijkheden beschikbaar stellen 14

2.2.7 Hulpprogramma’s 15

2.3 Een duik in het verleden van Windows 15

2.3.1 Windows XP 16

2.3.2 Windows Vista 18

2.3.3 Windows 7 20

2.3.4 Windows 8 22

2.4 Wat is nieuw in Windows 10? 22

2.4.1 Cortana 23

2.4.2 Microsoft Edge 23

2.4.3 Vensters organiseren 24

2.4.4 Het Actiecentrum 26

2.4.5 De vernieuwde Windows Verkenner 26

2.5 Welke versies van Windows 10 zijn er? 28

2.5.1 Windows 10 voor pc’s 28

2.5.2 Windows 10 voor mobiele apparaten 29

2.5.3 32-bits-of 64-bits? 29

2.6 Vragen bij dit hoofdstuk 29

2.7 Opdrachten bij dit hoofdstuk 30

3. Windows 10 installeren 33

3.1 Wat leer je in dit hoofdstuk? 33

3.2 De manieren waarop we Windows kunnen installeren 33

3.3 Het installeren van Windows voorbereiden 35

3.3.1 Een installatiebron maken voor een ISO-bestand dat je al hebt 35

3.3.2 Een installatiebron maken als je geen ISO-bestand hebt 37

3.3.3 Hardware en software controleren op geschiktheid 38

3.3.4 Upgraden of schoon installeren 40

3.3.5 Bestanden, gegevens en instellingen veiligstellen 41

3.4 Windows 10 schoon installeren 41

3.4.1 De productcode 42

3.4.2 De schone installatie 43

3.5 De installatie van Windows afronden en controleren 46

3.5.1 Updates en Builds 46

3.5.2 Stuurprogramma’s controleren en installeren via Apparaatbeheer 47

3.5.3 Zelf het juiste stuurprogramma zoeken en installeren 50

3.6 Bestanden, gegevens en instellingen overzetten 50

3.6.1 Bestanden en instellingen terugzetten met PCmover 51

3.7 Een dual-boot-systeem maken met Windows 10 52

3.7.1 De opstartprocedure van een dual-boot-systeem 53

3.7.2 Een dual-boot-systeem maken 53

3.7.3 Een dual-boot-systeem ongedaan maken 55

3.8 Een image maken van Windows 56

3.8.1 Windows Imaging and Confi guration Designer 56

3.8.2 Windows PE 57

3.9 Vragen bij dit hoofdstuk 58

3.10 Opdrachten bij dit hoofdstuk 58

4. Windows configureren 61

4.1 Wat leer je in dit hoofdstuk? 61

4.2 De gebruikersomgeving van Windows 61

4.2.1 Op en om het bureaublad 62

4.2.2 Op en om Startmenu 63

4.2.3 Op en om de taakbalk 64

4.2.4 Programma’s starten en beheren 68

4.3 Het bureaublad aanpassen 69

4.3.1 De achtergrondafbeelding aanpassen 70

4.3.2 Werken met snelkoppelingen en bureaubladpictogrammen 70

4.4 Startmenu aanpassen 76

4.4.1 De linkerkolom van Startmenu aanpassen 76

4.4.2 De rechterkolom van Startmenu aanpassen 78

4.5 De taakbalk aanpassen 83

4.5.1 Systeemvak aanpassen 84

4.6 Werken met Configuratiescherm en Instellingen 85

4.6.1 De muisinstellingen aanpassen 86

4.6.2 Taal en toetsenbordinstellingen aanpassen 88

4.7 Kennismaken met gebruikersaccounts 90

4.7.1 Het Microsoft-account 90

4.7.2 Een Lokaal account 91

4.7.3 Een gebruikersaccount aanmaken 92

4.8 OneDrive confi gureren 95

4.9 Vragen bij dit hoofdstuk 97

4.10 Opdrachten bij dit hoofdstuk 97

5. Hardware en applicaties installeren 99

5.1 Wat leer je in dit hoofdstuk? 99

5.2 Apparaten installeren 99

5.2.1 USB-apparaten installeren 99

5.2.2 Bluetooth-apparaten 105

5.2.3 Overige apparaten en aansluitingen 107

5.3 Standaardapplicaties installeren 107

5.3.1 Microsoft Offi ce 108

5.3.2 Een app installeren vanuit Windows Store 109

5.4 Software as a Service 110

5.5 Omgaan met oudere software 112

5.5.1 Compatibiliteitsmodus 112

5.5.2 Wanneer werkt oude software niet? 114

5.6 Vragen bij dit hoofdstuk 114

5.7 Opdrachten bij dit hoofdstuk 115

6. Windows confi gureren voor een netwerk 117

6.1 Wat leer je in dit hoofdstuk? 117

6.2 Netwerken: een beknopte inleiding 117

6.2.1 Soorten netwerken 118

6.2.2 Uit welke onderdelen bestaat een netwerk? 120

6.2.3 Het netwerkprotocol TCP/IP 122

6.3 Werken met netwerkverbindingen 124

6.3.1 Een statisch IP-adres toewijzen 126

6.3.2 Verbinding maken met een peer-to-peer-netwerk 129

6.3.3 Verbinding maken met een domein 131

6.3.4 Draadloos verbinding maken 132

6.4 Toegang op afstand (remote access) 135

6.4.1 VPN 135 6.4.2 DirectAccess 135

6.4.3 Extern Bureaublad (Remote Desktop) 136

6.5 De netwerkverbinding beveiligen 137

6.5.1 Werken met Windows Firewall 138

6.5.2 Windows Defender 140

6.6 Vragen bij dit hoofdstuk 142

6.7 Opdrachten bij dit hoofdstuk 142

7. Opslagruimten, bestanden en bronnen beheren 145

7.1 Wat leer je in dit hoofdstuk? 145

7.2 Verschillende soorten opslagruimten 145

7.2.1 Harde schijven 146

7.2.2 Bestandsservers 146

7.2.3 De cloud 147

7.2.4 Storage Spaces 148

7.3 Een harde schijf toevoegen en partities maken 149

7.3.1 Bestandssystemen 149

7.3.2 Partities maken en schijfl etters toewijzen 151

7.3.3 Een volume aanpassen 154

7.4 Schijfruimten beheren en onderhouden 156

7.4.1 Schijfstations beheren 156

7.4.2 Mappen beheren 158

7.4.3 Naamgeving van bestanden 162

7.4.4 Extensies en verborgen bestanden zichtbaar maken 164

7.4.5 Verborgen bestanden zichtbaar maken 165

7.4.6 Bestanden beheren 166

7.4.7 De Prullenbak 171

7.4.8 Opslagruimten maken 173

7.4.9 Schijfquota’s instellen 174

7.5 Mappen en bestanden delen en beheren 175

7.5.1 Bestanden en mappen delen in een thuisgroep 175

7.5.2 Mappen en bestanden delen en beheren in een werkgroep 180

7.6 Een printer delen in een netwerk 185

7.7 Vragen bij dit hoofdstuk 187

7.8 Opdrachten bij dit hoofdstuk 188

8. Een Windows 10 systeem onderhouden 191

8.1 Wat leer je in dit hoofdstuk? 191

8.2 Windows Update 191

8.2.1 Windows Update voor bedrijven 193

8.2.2 Werken met Windows Update 193

8.3 Werken met Actiecentrum 195

8.4 Werken met Beveiliging en onderhoud 198

8.4.1 Beveiliging 199 8.4.2 Onderhoud 200

8.5 Werken met Logboeken (Event viewer) 202

8.6 Werken met Prestatiemeter 204

8.7 Enkele handige systeemgereedschappen 207

8.7.1 Windows geheugencontrole 208

8.7.2 Taakbeheer 209

8.7.3 Broncontrole 210

8.7.4 Schijfopruiming 210

8.7.5 Systeeminformatie 211

8.8 Vragen bij dit hoofdstuk 212

8.9 Opdrachten bij dit hoofdstuk 213

9. Recovery en troubleshooting 215

9.1 Wat leer je in dit hoofdstuk? 215

9.2 Voorkomen dat we iets kwijt raken 215

9.3 Een betrouwbare back-up maken 217

9.3.1 Het juiste back-upmedium kiezen 217

9.3.2 Welk type back-up moeten we maken? 218

9.3.3 Back-up maken via Bestandsgeschiedenis 221

9.4 Bestanden terugzetten 226

9.4.1 Een vorige versie van een bestand terugzetten 226

9.4.2 Bestanden terugzetten vanuit een back-up 228

9.5 Werken met Systeemherstel 230

9.5.1 Handmatig een herstelpunt maken 232

9.5.2 Een pc herstellen met Systeemherstel 233

9.6 De pc herstellen met een systeemkopie 235

9.7 Opstartproblemen verhelpen 236

9.7.1 Geavanceerde opstartopties gebruiken 237

9.7.2 Een vorig stuurprogramma terugzetten 238

9.8 Softwareproblemen herkennen en oplossen 239

9.9 Vragen bij dit hoofdstuk 241

9.10 Opdrachten bij dit hoofdstuk 241

10. Mobiel computeren 245

10.1 Wat leer je in dit hoofdstuk? 245

10.2 Windows 10 Mobile 245

10.3 Meer over de cloud 246

10.4 Wat is BYOD? 249

10.5 Mobiele apparaten, data en apps beheren 251

10.5.1 Microsoft Intune 251

10.5.2 De eigen app store 253

10.5.3 De private cloud 253

10.6 Bestanden op apparaten beveiligen met BitLocker 254

10.6.1 Een verwisselbaar schijfstation versleutelen 254

10.6.2 De harde schijf van de pc versleutelen 257

10.7 Vragen bij dit hoofdstuk 257

10.8 Opdrachten bij dit hoofdstuk 258

Bijlagen 259

Bijlage 1L Een virtuele computer maken met VMware 260

Werken met VMware 260

Bijlage 2: Het register van Windows 262

-De opbouw van het Windows-register 262

-Werken met de Register-editor 262

-Hoofdsleutels van het register 263

-Zoeken naar waarden in het register 263

-Een wijziging aanbrengen in het register 264

-Registergegevens importeren en exporteren 264

-Een sleutel exporteren 265

Bijlage 3: 32-bits- of 64-bits-versie gebruiken? 266

Bijlage 4: De Command Prompt en PowerShell 268

-Enkele handige opdrachten 268