Schrijfwijzer Compact

Jan Renkema - Eric Daamen

overzicht

De 'Schrijfwijzer Compact' is de kleine, handzame versie van het meestgebruikte adviesboek over de Nederlandse taal. Het is bedoeld voor iedereen die voor studie of werk weleens een tekst schrijft en daarbij deskundig maar ook beknopt advies bij de hand wil hebben.
 9789089538413 /  Boom /  2016 /  1ste editie /  200p. /  pb / 

Schrijfwijzer Compact

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

De 'Schrijfwijzer Compact' is de kleine, handzame versie van het meestgebruikte adviesboek over de Nederlandse taal. Het is bedoeld voor iedereen die voor studie of werk weleens een tekst schrijft en daarbij deskundig maar ook beknopt advies bij de hand wil hebben.

Dit boek helpt bij:

1. beoordelen of een tekst goed is

2. verhogen van het leesgemak van een tekst

3. verbeteren van zinsbouw en woordkeus

4. voorkomen van fouten in spelling en leestekens

Daarnaast bevat het uitleg over de belangrijkste onderdelen van grotere publicaties, zoals scripties of rapporten. Ook laat het zien hoe je tabellen, literatuuropgaven en brieven opstelt, en geeft het tips voor e-mailcorrespondentie en schrijven voor het web.

Dit boek is compact maar compleet. Het bevat onder andere 70 vragen die je helpen bij het verbeteren van een tekst, ruim 200 regels met voorbeelden over vrijwel alle taalkwesties en een uitgebreid register met meer dan 1500 ingangen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Tekstkwaliteit -Onderwerp, schrijver en lezer -Het CCC-model -Zeventig richtvragen bij het CCC-model -Volgorde en belang van ijkpunten -Een CCC-analyse

2. Inhoud en structuur -Van inhoud naar opbouw -Hoofdstukken, paragrafen, alinea’s en zinnen -Het verband tussen zinnen -De opsomming -De onderdelen van een publicatie

3. Formulering en stijl -Begrijpelijkheid -Nauwkeurigheid -Bondigheid -Aantrekkelijkheid

4. Taalkwesties -Zinsbouw -Woordkeus -Zuiver Nederlands -Werkwoorden -Zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden -Voornaamwoorden -Lidwoorden -Voegwoorden -Het bijwoord ‘niet’

5. Spelling -Hoofdletters -Aaneenschrijven, streepje en spatie -Afbreekteken -Weglatingsstreepje -Trema -Apostrof -Accenten -Tussenletters -Oude naamvalsvormen -Overige spellingkwesties

6. Leestekens -Komma -Puntkomma -Dubbelepunt -Streepjes -Haakjes -Schuine streep -Punt en puntenreeks -Vraagteken en uitroepteken -Aanhalingstekens

7. Overige kwesties -Afkortingen -Getallen -Brieven -E-mailetiquette -Schrijven voor het scherm -Tabellen -

Literatuuropgave

Vaktermen

Register