Zijnsgericht coachen : van overlevingspatronen naar authenticiteit

Fred Korthagen - Ellen Nuijten

overzicht

Hoe kunnen aangeleerde overlevingspatronen overstegen worden? 'Zijnsgericht coachen' helpt mensen om zich bewust te worden van ineffectieve gedragspatronen en zich te verbinden met hun authentieke kern.

 9789024407910 /  Boom /  2017 /  1ste editie /  228p. /  pb / 

Zijnsgericht coachen : van overlevingspatronen naar authenticiteit

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Hoe kunnen aangeleerde overlevingspatronen overstegen worden? 'Zijnsgericht coachen' helpt mensen om zich bewust te worden van ineffectieve gedragspatronen en zich te verbinden met hun authentieke kern.

Zo vinden zij een stevig anker in zichzelf, waarnaar steeds teruggekeerd kan worden. Hierdoor gaan mensen keuzes maken die echt bij hen passen. Dat leidt tot nieuw handelen in werk, studie of privéleven en tot een verdiepte bijdrage aan de omgeving.

'Zijnsgericht coachen' biedt handvatten en voorbeelden die direct bruikbaar zijn in de coachingspraktijk. Het vormt een bijzondere combinatie van praktijk en wetenschap, van oosters en westers denken. De benadering van 'Zijnsgericht coachen' is gebaseerd op nieuwe psychologische theorieën, inzichten uit hersenonderzoek en moderne visies op persoonlijke en professionele groei. Het boek is gericht op begeleiders die diepgaand met mensen willen werken.

Over de auteurs :

Fred Korthagen is emeritus hoogleraar onderwijskunde met als specialisaties opleiden, training en coaching. Hij publiceerde hierover vele artikelen en verschillende boeken, die in vele talen verschenen.

Ellen Nuijten is Master of Human & Organizational Behavior. Zij werkt als (team)coach en trainer, met als specialisaties effectieve samenwerking en het activeren van het psychologisch kapitaal.

Inhoudsopgave

Voorwoord 9

1 Inleiding op het Zijnsgerichte perspectief 13

1.1 Het thema en de insteek van dit boek 13

1.2 Een eerste verkenning van het gebied van ‘Zijn’ 15

1.3 Verruiming van bewustzijn 17

1.4 Zijnsgericht coachen opent een nieuwe ruimte 21

1.5 De opbrengsten van Zijnsgericht coachen 23

1.6 Leeswijzer 25

1.7 Kernpunten van dit hoofdstuk 26

1.8 Verdieping en verantwoording 27

2 Verschillende staten van bewustzijn 31

2.1 Piekervaringen 31

2.2 De ontwikkeling van patronen 33

2.3 Niveaus van bewustzijn 35

2.4 Alledaags en eenheidsbewustzijn 38

2.5 Universele kwaliteiten 42

2.6 De praktische betekenis van een ruimer bewustzijn 43

2.7 Een doorbraak in de cirkel van ellende 45

2.8 Strategieën om een ruimer bewustzijn te bevorderen 47

2.9 Leven en werken vanuit Zijn 50

2.10 Kernpunten van dit hoofdstuk 50

2.11 Verdieping en verantwoording 51

3 De werking van de mind 59

3.1 Ons brein werkt ons soms tegen 59

3.2 Gerichtheid op problemen 61

3.3 Gerichtheid op oplossingen 64

3.4 Gerichtheid op oorzaken 66

3.5 Neiging tot vastzitten in denken, voelen of willen 69

3.6 Neiging tot behoeftebevrediging op de korte termijn 70

3.7 Neiging tot vechten met negatieve gedachten 72

3.8 Ruimte om de patronen heen 73

3.9 Besmetting van coach en coachee 75

3.10 Kernpunten van dit hoofdstuk 76

3.11 Verdieping en verantwoording 76

4 Het ui-model opnieuw bezien 85

4.1 Het ui-model 85

4.2 Identiteit versus kern 88

4.3 Wie ben ik? 93

4.4 De ui binnenstebuiten 95

4.5 Kernpunten van dit hoofdstuk 100

4.6 Verdieping en verantwoording 101

5 Fundamentele belemmeringen voor Zijn 107

5.1 Fundamentele belemmeringen 107

5.2 Belemmerende patronen 109

5.3 Vasana’s 110

5.4 Coaching rond een vasana 112

5.5 Coachingsprincipes 116

5.6 Kernpunten van dit hoofdstuk 119

5.7 Verdieping en verantwoording 120

6 Het Nu 125

6.1 Een focus op het Nu 125

6.2 Aandacht voor het hier-en-nu leidt tot een ruimer bewustzijn 128

6.3 Mindfulness in actie 131

6.4 Bewust coachen in het hier-en-nu 131

6.5 Gewaarzijn versus reflectie 132

6.6 Wat gebeurt er bij de coach? 134

6.7 Oog voor het nieuwe 135

6.8 Psycho-educatie 139

6.9 Contact 140

6.10 Kernpunten van dit hoofdstuk 142

6.11 Verdieping en verantwoording 143

7 Een model voor Zijnsgericht coachen 149

7.1 Het contact is de basis 149

7.2 Een stappenplan voor Zijnsgericht coachen 151

7.3 Van stap 1 (situatie) naar stap 2 (2a: verlangen en 2b: kwaliteiten) 154

7.4 Stap 3 (gewaarzijn van een fundamentele belemmering) 159

7.5 Stap 4 (contact met de kern/met Zijn) 165

7.6 De overgang naar stap 5 (naar handelen vanuit Zijn) 168

7.7 Kernpunten van dit hoofdstuk 172 7.8 Verdieping en verantwoording 173

8 Verdieping van het coachingsproces 177

8.1 Drie dimensies in coaching 177

8.2 Verdieping van het contact 179

8.3 Inter-Zijn 182

8.4 Drie delen van het brein 187

8.5 Omgaan met heftige gevoelens en pijnlijke ervaringen 189

8.6 Conclusies voor coaching 192

8.7 Kernpunten van dit hoofdstuk 194

8.8 Verdieping en verantwoording 195

9 Aanvullende technieken en werkwijzen 201

9.1 Er is meer mogelijk dan alleen een gesprek 201

9.2 Meditatie 202

9.3 Geleide meditatie 204

9.4 Geleide verbeelding 206

9.5 Spontane beelden 208

9.6 Symboolopstellingen 210

9.7 Inquiry 212

9.8 Kernpunten van dit hoofdstuk 214

9.9 Verdieping en verantwoording 215

Referenties 221

Lijst van voorbeelden 231

Lijst van oefeningen 233

Register 235

Over de auteurs 239