De Vintage Werknemer : Hoe langer en anders werken

Anita Stevens

overzicht

Bijna dagelijks worden we geconfronteerd met nieuwe faillissementen en herstructureringen. Vooral vintage medewerkers, 50-plussers, worden ontslagen, en hun tocht naar een nieuwe professionele stoel is vaak moeilijk en demotiverend.
 9789033492228 /  Acco /  2013 /  1ste editie /  204p. /  pb / 

De Vintage Werknemer : Hoe langer en anders werken

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Bijna dagelijks worden we geconfronteerd met nieuwe faillissementen en herstructureringen. Vooral vintage medewerkers, 50-plussers, worden ontslagen, en hun tocht naar een nieuwe professionele stoel is vaak moeilijk en demotiverend.

De auteur staat, vanuit haar ervaring als outplacementcoach, stil bij het schril contrast tussen maatregelen die langer werken moeten stimuleren en de frustrerende realiteit van ‘oudere’ werkzoekenden. Achter elk ontslag schuilt immers niet alleen het verhaal van een individu maar ook dat van een bedrijf en van de samenleving.

Het boek biedt meer dan de beschrijving van deze maatschappelijke problematiek. Het weerlegt de vooroordelen over de vintage medewerker en houdt bovenal een sterk pleidooi om in gedeelde verantwoordelijkheid langer én ‘anders’ te werken. Een dynamisch loopbaanmodel, waar verbindend leiderschap, een doorleefde visie, talentmanagement en het nieuwe werken geconcretiseerd worden, maakt langer en bevlogen werken haalbaar.

Dit is niet alleen een opdracht voor de ondernemingen maar ook voor de individuele medewerker, de overheid en het onderwijs. Medewerkers die zelf hun loopbaan kunnen sturen, voelen zich minder geleefd en zijn gelukkiger. Het boek biedt hen loopbaanoefeningen, afgewisseld met theoretische inzichten die aantonen hoe een carrièrekeuze op basis van talent en zelfzorg langer werken mogelijk maakt.

De vintage medewerker richt zich tot een brede doelgroep van zowel werkenden, werkzoekenden, bedrijfsleiders, HR verantwoordelijken, managers als beleidsmakers . Iedereen vindt er naast verfrissende inzichten ook concrete ideeën en tips om mee aan de slag te gaan.

OVER DE AUTEUR :

Anita Stevens werkt als zelfstandig trainer, outplacement- en loopbaancoach. Ze begeleidt groepen en individuen in de zoektocht naar werk, werkgoesting en persoonlijk leiderschap, zowel in de profit als social profit- sector.

RECENSIES

“De vintage werknemer” is een vlot leesbaar boek dat het “langer werken” bekijkt vanuit de praktijk. De sterkte van het boek ligt in de vele concrete voorbeelden en praktische tips. Die kunnen zowel werkenden als werkzoekenden inspireren om langer gemotiveerd aan de slag te blijven. Dit casebook biedt ook nuttige inzichten voor bedrijfsleiders, personeelsmanagers, of beleidsmakers. Het brengt de verfrissende boodschap dat “langer werken” niet zo zeer een lastig parcours hoeft te zijn maar ook een prettig perspectief kan bieden. Dergelijke positieve benadering zal alleszins bijdragen tot een sneller en gepaster antwoord op deze belangrijke maatschappelijke uitdaging. - Jan Van Doren, Voka, Boekselectie van de maand

De maatschappelijke realiteit maakt het nemen van maatregelen om langer door te werken noodzakelijk en aan de andere kant zijn er beletselen en vooroordelen die heersen terzake de ontslagen oudere werkzoekende. De auteur gaat in op de discrepantie en pleit voor bewustwording bij arbeidsmarktpartijen en het zoeken naar andere passende opvattingen ten aaanzien van werken. Vanuit haar ervaring als outplacementcoach wordt veel aandacht besteed aan theoretische inzichten, modellen, instrumenten en oefeningen om de meest voorkomende belemmeringen op met name individueel niveau (zelfbeeld, motivatie, talentontwikkeling) te doorbreken. Bestemd voor HR-professionals, managers/beleidsmakers en in brede zin: werkzoekenden. De auteur is zelfstandig loopbaan- en outplacementcoach/trainer en heeft in diverse sectoren van het bedrijfsleven 'all round' HR-ervaring opgebouwd. Het boek is voorzien van veel modellen, voorbeelden en tips. Niet uniek, maar het kan desalniettemin op basis van de aangeboden informatie bij het proces van werkzoeken steun bieden. P.A. Sternfeld (NBD|Biblion recensie)